Blog
Share:

Od klasického umění po současné tvůrce - 90. aukční výstava je zahájena!

15/2/2023

Vážení přátelé, milovníci výtvarného umění. Rádi bychom vás pozvali na naši jubilejní 90. sálovou aukci, která se uskuteční 5. března, tradičně v Topičově salonu v 13:30 hodin. Ještě předtím vás ale rádi uvidíme na naši předaukční výstavě, která je pro vás otevřena od 15. února, každý den včetně víkendů a svátků od 10:00 – 18:00 hodin.

15/2 - 5/3/2023 - Topičův salon - VÝSTAVA 90. AUKCE EXKLUZIVNÍHO VÝBĚRU KLASICKÉHO A MODERNÍHO UMĚNÍ

Jubilejní 90. aukce 1. Art Consulting začíná působivou gotickou plastikou Piety z 15. století a dále postupuje přes klasiky českého výtvarnictví – Preislera, Uprku, Váchala, Kavána, ad. až ke krásným, sběratelsky mimořádně důležitým kvašům Františka Kupky: „Machinisme / Cercele blues et rouge“ z přelomu let 1933-1934, v němž autor rozpracovává problematiku geometricko-mechanické dispozice. Další skvělou prací jednoho z otců abstrakce je „Studie k sérii C“ datovaná mezi roky 1922-1935.

K velkolepým dílům 90. aukce patří také působivé práce Josefa Šímy – autora jehož tvorba zaujímá jedno z nejpřednějších míst nejen ve vývoji našeho, ale i francouzského a v širších souvislostech evropského výtvarného umění 20. století. Budete mít jedinečnou možnost setkat se s umělcovou prvotřídní, neobyčejně sugestivní, eroticky podmanivou prací s názvem „Slepá ulička I (Impasse I)“ z roku 1968 a imaginativně laděnou lavírovanou kresbou „Bez názvu (Elektrické výboje)“ (1950).

Součástí aukce bude i několik symbolistně abstraktních prací Aloise Bílka a krásný olej Jiřího G. Karse „Děvče v zelených šatech“ z období 30. let. Nabídka zahrnuje také důkladně malířsky propracovaný a kompozičně promyšlený olej Antonína Procházky s názvem „Rybáři“ z roku 1937, v němž autor metaforicky ukazuje na rozbouřené období politické nestability 2. poloviny 30. let, když ve svém oblíbeném antikizujícím gestu zobrazil společnost v bárce na rozbouřeném moři, zápasící ve vlnách.

K mimořádným klenotům 90. aukce náleží také tři oleje jednoho z nejvýraznějších představitelů české umělecké avantgardy 1. poloviny 20. století Václava Špály: dramatické, zároveň barevně harmonické plátno z autorova slavného zeleného období „Skály u Berounky“ z roku 1926 a dále fauvisticky laděná díla „Konvaliny ve flekaté vázičce“ (1930) a „Kytice ve džbánu“ (1933). 

Ze světové klasické tvorby je pro vás připraven dále uznávaný představitel francouzské moderní malby počátku 20. století Jean Dufy a jeho dílo „Nature morte á la coupe de fruits / Zátiší s mísou ovoce“ z roku 1927.

Těšit se můžete také na komorní olej s názvem „Žena sedící v křesle a šijící“ (1922) od předního francouzského malíře světového významu Louise Valtata – důležitého představitele postimpresionistického vývoje a jedné z vůdčích postav fauvistického hnutí. Autora, který spolu s H. Matissem, M. Vlaminckem, A. Derainem, A. Marquetem, É.O. Frieszem a dalšími vystavoval roku 1905 na legendárním Podzimním salonu v proslulé „Cage des fauves“ (Kleci šelem), jenž vymezila začátek klíčové etapy moderní evropské malby.

Za zmínku jednoznačně stojí také výtvarně velmi sugestivní plátno „Sliby“ od Augustina Ságnera – představitele meziválečné generace, jehož tvorba osobitým způsobem dovedla tradici preislerovského lyrismu a kolorismu až do abstraktní polohy.

Z generace mladších umělců jsme pro vás připravili skvostně komorní, motivicky zcela typickou předměstskou scenérií Kamila Lhotáka: „Krajina s balonem“ (1944). Či přeludně surrealistické plátno Jaroslava Serpana s názvem „Gynandrologie III“ (1947) s bohatou výstavní historií. Krásným a velmi vzácným dílem je také autentická, na trhu raritní, lyricky abstraktní malířská práce „Hnědá krajina“ (1963) bezesporu nejvýznamnější české umělkyně 2. poloviny 20. století Adrieny Šimotové.

Chybět nebude ani originální a reprezentativní informelní dílo Roberta Piesena z roku 1966 s názvem „Obraz“, který svou téměř orientální strukturací, zachycuje nekonečnost vesmíru a paradox neuchopitelného dění.

Představíme i Jiřího Hilmara. Autorův působivý, perfektně zachovalý, raný papírový reliéf z roku 1967, který byl součástí výstavy Klub Konkretistů (1968) v Jihlavě a dále dílo z umělcova slavného cyklu vrstvených pauzovacích papírů na plátně (1981).

Z období konce 70. let se můžete těšit na publikovaný olej „Velká bílá krajina“ (1979) Čestmíra Kafky – autora, který se na aukčním trhu objevuje jen ojediněle. Jeho levitující torza zaniklých architektur, plujících v prázdném prostoru, patří k vytříbeným sběratelsky cenným dílům.

Zastoupeny jsou i práce Stanislava Kolíbala - kresba „Z cyklu Fikce a iluze“ (1977) a česko-slovenského audiovizuálního umělce Milana Grygara - „Antifona – diptych“ (2010), v němž autor usiluje o dosáhnutí autonomního multidimenzionálního obrazu. Formátově monumentální, gesticky abstraktní, sběratelsky raritní obraz - objekt Jana Kotíka s názvem „Dělené plochy II“ (1981-1983) je práce precizně reflektující autorův vývoj počátku 80. let, kdy je gestický výraz geniálně propojen s promyšlenou strukturou díla.

Chybět nebudou ani významní představitelé světové scény 2. poloviny 20. století. Členové zásadních uměleckých hnutí ovlivňující světový vývoj moderního umění. Představitel a zakládající člen skupiny GRAV Joël Stein s jeho kinetický objekt z leštěné oceli „Triedre 16 elements“ (1964-2006), venezuelský výtvarník Jesus Rafael Soto a jeho opto-kinetický objekt „Homenaje al Humano“ z přelomu let 1975-1976 a další.

Mimořádná pozornost patří v mladší generaci (tvořící v 2. polovině 20. století) monumentálnímu, sběratelsky exkluzivnímu dílu Zdeňka Sýkory s názvem „Linie Nr. 90 / Linie č. 90“ z roku 1991. Jedná se o maximálně reprezentativní dílo autora, který je z dnešního pohledu řazen k jedné z nejvýraznějších a nejoriginálnějších osobností evropského umění 2. poloviny 20. století. 

Těšit se můžete také na krásné práce Václava Boštíka, Josefa Lieslera, Josefa Jíry, Jiřího Načeradského a mnoho dalších.

Věříme, že vás nadcházející aukce potěší a nadchne pro rozšíření vašich sbírek. 

Instalaci jednotlivých děl si můžete prohlédnout i virtuálně on-line prostřednictvím 3D PROHLÍDKY. Vybraná díla 89. sálové aukce vám také budeme představovat na našich sociálních sítích - instagramfacebookpinterest, až do dne samotné aukce. K sálové aukci společnost 1. Art Consulting tradičně připravuje i tištěný katalog, který je zdarma k dostání na obou našich pobočkách v Praze i Brně, nebo je vám k dispozici on-line.

Přejeme vám krásnou prohlídku a těšíme s na Vás 5. března 2023 ve 13:30 hodin v Topičově salonu na ulici Národní 9, v Praze 1, ať již osobně, telefonicky nebo prostřednictvím internetového portálu www.livebid.cz.

Pro jakékoliv dotazy nás neváhejte kontaktovat.

Přejeme vám krásné dny. 

1. AC

Share: