Blog
Share:

To nejlepší z červnové aukce umění!

7/6/2023

Přijměte pozvání, nejen na naši předaukční výstavu do Topičova salonu a aukci samotnou, ale i k rekapitulaci uměleckých děl renomovaných českých a zahraničních autorů. Naše červnová aukce je sestavena z 206 položek a v takovém množství děl se lehce stane, že některé zůstanou bez povšimnutí. Proto jsme pro vás sestavili výběr, který by tomu měl předejít. Nechte se unášet na vlnách umění a čtěte dále.

𝟏𝟏. 𝟔. 𝟐𝟎𝟐𝟑 ० Topičův salon ० 91. AUKCE VÝBĚRU KLASICKÉHO A MODERNÍHO UMĚNÍ

VRCHOLNÁ DÍLA AUKCE

"Srnkách" Josefa Čapka jsme se více rozepsali na našem BLOGU, stejně jako o dalších "highlightech" červnové aukce. Naleznete zde texty k dílům Františka Kupky, Antonína Procházky, Josefa Šímy nebo Františka Muziky od historičky umění Rei Michalové. Doplníme k nim ještě jméno mimořádně zajímavé osobnosti moderního malířství Františka Foltýna, kterého v aukci reprezentuje abstraktní dílo z pozdní fáze jeho tvorby. Strukturální abstrakcí je tu zastoupena nepřehlédnutelná figura poválečné výtvarné scény Olga Karlíková.

MISTŘI KRAJINOMALBY

Krajinomalba vždy patřila a stále patří celosvětově k divácky nejpřitažlivějším výtvarným okruhům. K žádaným malířkám těchto emočně sdílných obrazů patří Antonie Brandeisová, která je v aukci prezentována "Pohledem k pobřeží s loďkou." Pohled na Českomoravskou vysočinu nabídnou obrazy Josefa Jambora a Antonína Slavíčka, zatímco Ota Bubeníček, Alois Kalvoda a Josef Ullmann ukážou své pohledy do březových lesů a remízků. Pro milovníky zimních nálad jsou v aukci krajiny Zygmunta Piotrowicze a Františka Kavána. Výběr krajin navozující pozitivní pocity domova, svobody a harmonie zakončíme akvarelovou krajinou nadaného umělce a světoběžníka Bedřicha Feuersteina, který na poli architektury dobil Japonsko a jehož práce pro divadlo patří mezi vrcholné projevy meziválečné avantgardní scénografie u nás

MONOTYPY, DŘEVORYTY, LITOGRAFIE

Své příběhy prostřednictvím grafiky v 91. aukci nabízí český malíř a autor originálních grafických technik Vladimír Boudník. Chybět nebude i několik barevných dřevorytů fenomenálního umělce, básníka a spisovatele Josefa Váchala, nebo zátiší v leptu nejvýznamnější osobnosti českého umění první poloviny 20. století Emila Filly. Za pozornost stojí samozřejmě i barevná litografie "Benátského náměstí" Jana Zrzavého. Bohuslav Reynek - významný básník a výtvarník proslul grafickou technikou "suché jehly" a jeho čtyři typické biblické motivy jsou taktéž součástí aukce. 

SOCHA FIGURÁLNÍ I MODERNÍ

Inspiraci pro svoji "Dívku - bohyni" sochař Jaroslav Horejc čerpal z archaického proudu řeckého sochařství, zatímco díla investičně nejzajímavějšího českého sochaře Olbrama Zoubka nesou nepřehlédnutelnou inspiraci kulturou antickou - "Anděl přicházející" a "Pocta vodě." V aukci nabízené dílo "Lamento kříže" sochaře Jana Koblasy je nositelem střetu poselství dávné historie se současným stavem života a dnešními pocity člověka. Dále vám nabídneme na aukčním trhu mimořádně výjimečnou sochu Františka Štorka ve stylu barokního dynamismu, nebo sousoší Homage á Terpsichore surrealisty světového jména Salvadora Dalího. V posledních letech výrazně stoupl zájem o dílo osobitého malíře Aloise Mikulky. Jeho práce, zvláště oleje nebo skulptura, se na aukčním trhu objevují velmi výjimečně. My vám nabídneme obojí! 

SOUČASNÁ UMĚLECKÁ SCÉNA

Z řad současníků české umělecké scény začněme sympatizantem dadaismu a experimentátorem, jehož dílo zahrnuje více než 100 vytvořených technik a stylů Jiřím Georg Dokoupilem. V aukci nabídneme působivé a pro jeho práci signifikantní dílo tvořené mýdlovými bublinami. Jméno dalšího současníka Jana Pištěka na současném sběratelském poli velmi dobře rezonuje. O to zajímavější je, že pro 91. aukci poskytl zcela výjimečnou interiérovou plastiku "Jehlan" namísto obrazu. Je to zcela poprvé, kdy je možné se na aukci s takovýmto jeho dílem setkat. Monumentální plátno "Náklaďák s bombama" dominující předaukční výstavě na jedné z výstavních ploch patří umělci s širokým polem působnosti Jaroslavu Rónovi a není jeho jediným dílem v této aukci. Rozměrným plátnem "Ohňostroj v zahradě" se prezentuje další žádaný současník Aleš Lamr, stejně jako nepřehlédnutelný výtvarník a textař skupiny WWW Neurobeat Lubomír Typlt, kterého ve svých galerijních prostorách v nynější době hostí pražská Villa Pelle. V aukci kromě jeho plátna "Kolo II" naleznete i tématicky podobný objekt "Bicykl." 

DÍLA DUCHOVNÍHO OBSAHU

PORTRÉTY

Obličej hraje hlavni roli hned v několika dílech aukce. Začněme osobitým "Portrétem dívky" největšího umělce české historie, realisty Jaroslava Čermáka, dvěma exotickými portréty z nejvíce ceněného období cesty na Cejlon a do Indie v letech 1909–1911 Otakara Nejedlého a "Portrétem ženy" Františka Zdeňka Eberleho, který se ve své tvorbě inspiroval pouličním životem v Paříži. "Portrét dámy v dirndlu" je podmanivé dílo francouzské malířky, příslušnice slavné „École de Paris“ Hermine Lionette Cartan David. Mezi portréty patří i derainovsky laděná práce malíře Endreho Nemese s názvem "Dívka s bílým límcem", kterou tento celosvětově vyhledávaný autor vytvořil ještě během studií na pražské AVU. V litografickém tisku v aukci naleznete i autoportrét člena Devětsilu Františka Tichého. Milan Kunc v duchu svého "trapného realismu" ztvárnil portrét amerického vědce, genetika a nositele Nobelovy ceny, který zkoumal genetické účinky radioaktivního záření. V aukci se také objeví dva rozměrné autoportréty konceptualisty a performera Václava Stratila z cyklu "Řeholní pacient", nebo portrét v oleji ruského surrealistického spisovatele Daniila Charmse od Jana Merty.

ZÁTIŠÍ

Umělecké dílo, které vkusně zobrazuje neživé předměty, je tichým místem vyzařujícím klid. Není snad nikdo, kdo by neznal z chodeb škol, nemocnic a jiných institucí reprodukce českého malíře Václava Špály. Jeho originální, výrazově svěží akvarelové zátiší "Pivoňky v lidovém džbánku" máte možnost dražit v naší aukci. Další zátiší s názvem "Les sardiness" vám nabídneme od českého malíře, který většinu svého života prožil v emigraci ve Francii - Rudolfa Kundery. Až ze severního Nizozemí se do naší aukce dostalo zátiší uznávaného a ceněného mistra květinových zátiší Georgiuse Jacobus Johannes Van Ose. 

GEOMETRICKÉ ABSTRAKCE A STRUKTURY

Pro fanoušky minimalismu, geometrického řádu nebo oku lahodících struktur v aukci nabídneme dílo z důležitého období tvorby Jiřího Hilmara. Jeho dílo bývá často výtvarnými kritiky dáváno za vzor výtvarného proudu zvaného op-art neboli optické umění. Fluorescentní geometrický rastr ve čtverci nesoucí nové estetické poselství z roku 1969 je od německého umělce Hartmuta Böhma a nabízí ověřenou hodnotu, kterou stvrzuje jeho zastoupení v nejvýznamnějších světových muzeích a sbírkách. Klíčová osobnost českého konceptuálního umění Jan Wojnar je v aukci zastoupen dílem z cyklu "Přesýpacích básní" a čtvercovým minimalistickým obrazem s názvem "Rytmy." Geometrickým řádem se ve svém díle "Pocta Josephu Delteilovi" řídila i výtvarnice Zorka Ságlová, která zasvětila svůj život "zajíci", coby nositeli rozmanitých historických a kulturních kontextů, symbolu neustálé obnovy života, spjatého se symbolikou lunární a symbolikou matky země, hrdinovi a prostředníkovi mezi člověkem a transcendentnem. 

KRAJINY DUŠE A SNOVÉ REALITY

Na aukčním trhu mimořádně ojedinělá, mlhavá a nepříliš kontrastní díla jsou prací pozoruhodné osobnosti druhé poloviny 20. století Daisy Mrázkové. Tempera na plátně "Zlatá koruna" je právě jedním z nich. Dílo, které na první pohled chytá za srdce je z palety jemných odstínů barev přední osobnosti českého výtvarného umění 20. století Vladimíra Komárka. Osobnost malíře Jakuba Špaňhela představuje na výtvarné scéně pozoruhodnou výjimku mezi střední generací. Svou nezávislostí a lehkostí, se kterou ke své tvorbě přistupuje vyráží dech. Jeho témata jsou definována především zájmem o architekturu katedrál a kostelů, jako je tomu i v díle s názvem "Kostel v Berlíně" nabízeném v 91. aukci. 

Věříme, že vás zmínění autoři a jejich díla nadchla a motivovala k rozšíření nejen vašich sbírek, ale i obzorů v oblasti výtvarného umění. Instalaci jednotlivých děl v Topičově salonu si můžete prohlédnout osobně, nebo virtuálně on-line prostřednictvím 3D PROHLÍDKY.

Těšíme se na Vás 11. června 2023 ve 13:30 hodin v Topičově salonu na ulici Národní 9, v Praze 1, ať již osobně, telefonicky nebo prostřednictvím internetového portálu www.livebid.cz.

Pro jakékoliv dotazy nás neváhejte kontaktovat.

Přejeme vám krásné dny. 

1. AC

Share: