Blog
Share:

Aukční tipy pro měsíc červen

12/6/2023

Vážení přátelé, milovníci umění a sběratelé. Přinášíme vám výběr investičně a sběratelsky zajímavých děl význačných českých autorů, které nabízí naše internetová aukce v průběhu měsíce června!

ČERVNOVÁ 𝐎𝐍-𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐀𝐔𝐊𝐂𝐄

Internetové aukce probíhají každý den a řádíme sem především grafické a drobnější práce předních českých autorů klasického a moderního umění. Všechny dražené předměty je možné si předem prohlédnout v naší galerii 1. Art Consulting na Národní třídě 9 na Praze 1 v Topičově salonu. Vámi zakoupené předměty vydáváme s dokladem o nabytí vlastnictví ihned po připsání částky na účet či proplacení v hotovosti na předem domluvené pobočce v Praze nebo v Brně, či odesíláme poštou. A nyní už přistupme k prezentaci vybraných děl z měsíce června:

MALEBNÁ ČESKÁ KRAJINA

Josef Vacke byl akademický malíř a žák krajinářské speciálky Otakara Nejedlého a jeho podmanivě barevný olej na plátně nabízíme v červnové aukci. Malíř a grafik Emil Zimmer vystudoval na AVU u Maxe Švabinského a jeho "vzdušné lázně" z krkonošského Benecka vyzařují nesmírný klid. Olej na malířské lepence v rámu s názvem "Železné hory" sice nejsou přiřazeny žádnému autorovi, ale malířská kvalita díla je zde nepopiratelná.

GRAFIKY JOSEFA LIESLERA

Josef Liesler byl v uměleckém světě neobyčejně aktivní. Byl členem mnoha uměleckých spolků a sdružení. V roce 1942 se stal členem prestižního Spolku výtvarných umělců Mánes a byl jedním z nejstarších členů umělecké skupiny Hollar, do kterého vstoupil roku 1945. Jeho díla jsou do jisté míry pod vlivem surrealismu, Liesler však sám svou tvorbu nazýval jako „fantaskní realitu“. Jeho díla reagovaly na dobu útlaku okupací, kterou přibližoval různými alegorickými symboly a podobenstvím. Maloval apokalyptické obrazy fantomů, příšer a bestií, které ohrožují člověka tak jako válka. Inspirován svými vzpomínkami, ironií a fantastickými představami vznikala i jeho nejznámější díla.

ČESKÝ FOLKLÓR 

ABSTRAKTNÍ PROSTORY

Námět Džungle zabírá zásadní část díla Otty Plachta, je autentickou osobitou reflexí zážitků peruánské reality, ke které se vrací při svých pobytech v Praze. Podobně jako džungli lze vnímat i jeho obrazy - překrývané, proměňující se v čase, reflektující zkušenost prožívání a bytí, jako permanentní transformaci. Živelnou expresi "Noční krajiny II" vám nabízíme v aukci. 

MATEŘSTVÍ

Nejsilnější lidské pouto, pouto mezi matkou a dítětem je nezničitelný řetězec emocí. Je to neviditelná nit, kterou nikdo a nic nemůže přetrhnout. Bezpochyby proto se mateřství stalo tématem ke zpracování mnohých umělců celého světa. Tento námět ztvárnil kvašem i malíř žánrových scén, krajinář a portrétista z Valašského Meziříčí Josef Hapka, Rudolf Němeček nebo Antonín Procházka, který do svého díla s oblibou promítal vidění šťastného života a sílu mezilidských vztahů.

KOUZLO MINIMALISMU

Radana Lencová se věnuje grafickému designu a výtvarným experimentům kombinujícím světlo, písmo a tanec. Za svou tvorbu obdržela několik ocenění. Zatímco pastel Václava Boštíka v 91. aukci umění vystoupal na konečnou částku oproti ceně vyvolávací o pětinásobek, v internetové aukci můžete dražit jeho o malinko menší pastel na ručním papíře. Do konceptuálně laděné sbírky se bude velice hodit reliéfní dílo experimentátora se slovy a materiály Dalibora Chatrného.

FANTASKNÍ SVĚTY KLASIKŮ

KVĚTINOVÁ ZÁTIŠÍ

Květiny nemusí zdobit pouze stoly, ale i naše zdi! Rostliny patří odedávna k častým motivům umělecké tvorby. Umělce vždy silně inspirovala jejich pomíjivá krása a křehkost. Samostatný malířský žánr květinových zátiší vznikl v 17. století a přetrvává do dnes.

Online auction

Do not miss

Share: