Jak dražit v internetové aukci

Společnost 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o. organizuje kromě exkluzivních sálových aukcí, také aukce internetové. Tyto aukce probíhají během celého roku a jsou průběžně doplňovány novými díly.

Registrovat se v naší galerii je jednoduché a spolehlivé


Zaregistrujte se k internetové aukci.

Po registraci se přihlaste se do Vašeho účtu - Můj účet - v pravé horní části obrazovky. Poté se proklikněte do katalogu internetové aukce – aktuální internetová aukce. Zde jsou zobrazeny všechny položky aktuální aukce. U položky, kterou chcete dražit, máte dvě možnosti, jak zadat Vaši nabídku. 

  • Po jednotlivých příhozech dle tabulky minimálních příhozů, a to pomocí políček v dražebním modulu.

nebo můžete

  • Zadat rovnou výši Vašeho maximálního příhozu/limitu do pole pro zadávání zvolené částky.

Pokud si jiný dražitel zadal příhoz/limit vyšší, než je Vaše nabídka, budete o tom obratem informováni na emailovou adresu, kterou jste zadali po svým účtem -  Můj účet.

Tabulka minimálních příhozů

Cena položky (Kč)Minimální výše příhozu (Kč)
0 - 50010
500 - 1.00050
1.000 - 5.000100
5.000 - 10.000500
10.000 - 50.0001.000
50.000 - 100.0005.000
100.000 - 500.00010.000
500.000 - 5.000.00050.000
5.000.000 - 10.000.000100.000
nad 10.000.000250.000

Pokud dojde k přihození v posledních 2 minutách, před plánovaným ukončením dražby konkrétní položky, dojde k automatickému prodloužení konce dražby o další 2 minuty a toto probíhá i při každém dalším příhozu. Díky této možnosti máte dostatek času ke zvážení, zda svou nabídku budete navyšovat či nikoliv. 

V případě, že Vaše nabídka je nejvyšší oproti ostatním dražitelům, vyhráváte dražbu dané položky. O úspěšné aukci budete obratem informováni emailem na e-mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci.   

K dosažené ceně bude při vyúčtování vždy připočteno 15% z konečné částky, jako odměna provozovateli aukce. Případně k ceně bude započtena i cena za dopravu, pokud si položku budete chtít nechat zaslat.  

Příhozy a nastavení limitu jsou vždy závazné. Dražitel má dle podmínek aukce povinnost vyhranou položku uhradit a převzít. V případě nedodržení smluvních podmínek a tím zmaření aukce, bude dle všeobecných obchodních podmínek, přistoupeno k vymáhání náhrady škody, které umožňuje právní řád.   

Po připsání částky na účet nebo proplacení v hotovosti, je dílo připraveno k okamžitému zaslání či k okamžitému osobnímu vyzvednutí na předem domluvené provozovně.