Aukční řád internetové aukce

Základní informace

1. Art Consulting Brno CZ, s.r.o., se sídlem v Brně, Lerchova 299/7, IČO: 60715553, DIČ: CZ60715553 provádí prodej na základě zprostředkovatelské smlouvy dle občanského zákoníku v platném znění.

Dražené předměty je možno si prohlédnout v galerii 1.Art Consulting - Praha 1, Národní třída 9, Topičův salon.

Předměty jsou označeny a popsány včetně nejnižší ceny (vyvolávací ceny) na internetových stránkách společnosti (www.acb.cz).

Zájemce přihazuje k ceně nabízeného díla částku dle tabulky minimálních příhozů, která je uvedena v sekci Jak dražit v internetové aukci. Nabízený předmět je prodán zájemci s nejvyšším příhozem. Kupujícímu je účtována k výsledné ceně provize ve výši 15% včetně DPH.

Je-li proveden příhoz během posledních 2 minut aukce, je plánovaný čas ukončení prodloužen o 2 minuty. Čas ukončení aukce je prodlužován tak dlouho, dokud jsou činěny příhozy.

Údaje vložené do "Registrace" nejsou zveřejňovány.

Pokud není uvedeno jinak, odpovídá stav nabízených děl času od jejich vzniku. Barvy ve fotografiích nemusí vždy odpovídat realitě.

Kupujícím musí být osoba starší 18 let.

Podmínky pro účast

Řádně vyplněný formulář registrace dražitele, nebo přihlášení prostřednictvím již registrovaného účtu.

Způsob platby předmětů

  1. převodem na účet
  2. hotově v galeriích firmy

Informace o účtu

Název banky:

Komerční banka, Brno - město

Název konta:

1. Art Consulting Brno CZ

Číslo konta:

27-0461150247/0100

Variabilní symbol:

Vaše osobní číslo (ID)

Detail platby:

jméno autora nebo kódy předmětů

IBAN CODE:

CZ8001000000270461150247

SWIFT CODE:

KOMBCZPP

Platba musí být uskutečněna nejpozději do 10 dnů ode dne prodeje!

Zakoupené předměty budou vydány ihned po zaplacení a kupující obdrží "potvrzení o zaplacení ceny". Po dohodě možnost zaslání věci do místa určení.

Zájemce může získat kteroukoli věc i bez vlastní registrace

  1. vyhotoví-li písemnou plnou moc na firmu Art Consulting Brno - Jiří Rybář k zastoupení
  2. určí-li věci, o které má zájem
  3. určí-li limit ceny a to pro každý předmět zvlášť