Aukční řád - pravidla internetové aukce

Základní informace

1. Art Consulting Brno CZ, s.r.o., se sídlem v Brně, Lerchova 299/7, IČO: 60715553, DIČ: CZ60715553 provádí prodej na základě zprostředkovatelské smlouvy dle občanského zákoníku v platném znění.

Dražené předměty je možno si prohlédnout v galerii 1.Art Consulting - Praha 1, Národní třída 9, PSČ 110 00, Topičův salon.

Předměty jsou označeny a popsány včetně nejnižší ceny (vyvolávací ceny) na internetových stránkách společnosti (www.acb.cz).

Zájemce přihazuje k ceně nabízeného díla částku dle tabulky minimálních příhozů, která je uvedena v sekci Jak dražit v internetové aukci. Nabízený předmět je prodán zájemci s nejvyšším příhozem. Kupujícímu (dražiteli) je účtována k ceně díla navíc aukční provize ve výši 20% z dosažené ceny.

Příhozy a nastavení limitu jsou vždy závazné. Dražitel má dle podmínek aukce povinnost vyhranou položku uhradit a převzít. V případě nedodržení smluvních podmínek a tím zmaření aukce, bude dle všeobecných obchodních podmínek, přistoupeno k vymáhání náhrady škody, které umožňuje právní řád.   

Je-li proveden příhoz během poslední 1 minuty aukce, je plánovaný čas ukončení prodloužen o 1 minutu. Čas ukončení aukce je prodlužován tak dlouho, dokud jsou činěny příhozy.

Údaje vložené do "Registrace" nejsou zveřejňovány a řídí se dle pravidel zákona o ochraně spotřebitele.

Pokud není uvedeno jinak, odpovídá stav nabízených děl času jejich vzniku. Barvy ve fotografiích nemusí vždy odpovídat realitě.

Kupujícím musí být osoba starší 18-ti let.

Podmínky pro účast

Řádně vyplněný formulář registrace dražitele, nebo přihlášení prostřednictvím již registrovaného účtu.

Způsob platby předmětů

  1. převodem na účet
  2. hotově v galeriích firmy

Informace o účtu

Název banky:

Komerční banka, Brno - město

Název konta:

1. Art Consulting Brno CZ

Číslo konta:

27-0461150247/0100

Variabilní symbol:

Vaše osobní číslo (ID)

Detail platby:

jméno autora nebo kódy předmětů

IBAN CODE:

CZ8001000000270461150247

SWIFT CODE:

KOMBCZPP

Platba musí být uskutečněna nejpozději do 10 dnů ode dne prodeje.

Vydražitel je povinen převzít zaplacený předmět získaný vydražením nejpozději do 40 dnů po konání aukce, pokud se s aukčním domem nedohodne jinak. Po této lhůtě budou vydražené předměty uskladněny dražebníkem nebo třetí stranou na náklady a zodpovědnost vydražitele. 

Vydražiteli je poté účtován poplatek za uskladnění díla ve výši 0,5 % z částky, za kterou dotyčné předměty vydražil, za každý den uskladnění. Pokud celková výše skladného dosáhne či přesáhne výši ceny předmětu/ů, za kterou vydražitel předmět/y vydražil, vydražitel souhlasí s tím, že je dražebník oprávněn tyto předměty prodat, či nabídnout opětovně v aukci, aby tak umořil náklady vzniklé s uskladněním vydražených předmětů.

Zakoupené předměty budou vydány ihned po zaplacení a kupující obdrží "potvrzení o zaplacení ceny". Po dohodě možnost zaslání věci do určeného místa.

Zájemce může získat kteroukoli věc i bez vlastní registrace

  1. vyhotoví-li písemnou plnou moc na firmu 1. Art Consulting Brno CZ - Jiří Rybář k zastoupení
  2. určí-li věci, o které má zájem
  3. určí-li limit ceny a to pro každý předmět zvlášť