Historie

Založení firmy byla víc náhoda než pečlivě předem promyšlený krok. Na počátku oslovil Jiřího Rybáře rakouský kamarád a obchodník s obrazy Alex, který ho vyzval ke spolupráci. Rybář měl k výtvarnému umění vždy blízko, vystudoval výtvarný obor na VPŠT v Brně, od mládí maloval a pohyboval se mezi umělci. Jeho starší bratr byl akademický malíř Jan Wolf a mladší bratr Radovan vyučoval Dějiny umění na vysoké škole. Trh s uměním byl v Československu v plenkách a polem neoraným. Pro Rybáře velká výzva.

V roce 1990 zakládá vlastní společnost Art Consulting, později 1. ART CONSULTING CZ. Ta započala svou činnost pořádáním sběratelských mítinků a potom pravidelnými prodejními výstavami v Brně a Praze. Vystavovala a prodávala malíře patřící již ke klasickému umění a oslovovala známé autory, kteří doposud prodávali hlavně ze svých ateliérů. Vše ale směřovalo k tomu hlavnímu. Uspořádat v porevoluční ČR první aukci obrazů a plastik po vzoru západních společností. Bez nutnosti smlouvat o cenách, čekat na rozhodnutí kupců a vyjednávat s majiteli o případných slevách. Vše na jednom místě, v jeden čas a před zraky všech účastníků i médií. Podařilo se a hned první aukce zaznamenala úspěch a noviny o tom psaly jako o „brněnském útoku na Prahu“.   

Od té doby prošly aukcemi společnosti 1. Art Consulting desítky tisíc obrazů a výtvarných děl za několik miliard Kč. Aukce se konaly na Kampě, na Žofíně a naposledy se aukční dům zabydlel v jednom z nejprestižnějších výstavních prostorů Prahy, ve slavném Topičově salonu na Národní třídě. Aukční trh je dnes široký a místo na něm mají také další společnosti. Ne každému se ale tak úspěšně daří přitáhnout k umění nové nadšence, „stvořit“ nové sběratele a zaujmout svou nabídkou investory. A nejen to. Aukční dům byl opět pionýrem v zařazování současných autorů do aukčního prodeje a tento krok se ukázal přes počáteční nedůvěru jako velmi úspěšný a zásadní. 1. Art Consulting opět prokázal svou progresivitu a perfektní odhad trhu. Také aukční katalogy ční nad jinými kvalitou a průběžnými inovacemi a jsou právem považovány za učebnice na trhu s uměním. Často bývají inspirací i pro ty nejlepší světové aukční domy.  

Zdálo by se, že všeho již bylo dosaženo a čelní místo v ČR je dostatečnou odměnou za 30 let tvrdé a poctivé práce. Ne tak pro Jiřího Rybáře. Na otázku, co je jeho dalším cílem a výzvou, odpověděl: „Naše společnost má před sebou dva základní úkoly. Umožnit českým sběratelům a investorům nakupovat v českých aukcích špičkové zahraniční umělce, a naopak zpřístupnit našim umělcům prosazení na zahraničních trzích.  

Evropský trh s uměním vnímáme jako jeden celek a my se snažíme být jeho rovnocennou součástí.“