Aktuální výstava

ELIÁŠ a ELIÁŠ skleněné plastiky - obrazy / 11. 10. - 27. 11. 2021

Bohumil Eliáš st. (1937 -2005) byl v kontextu české scény ateliérového skla 20. století jednou z nejvýraznějších postav, tvůrcem, který se svou mnohotvárnou originální tvorbou zapsal i do světového kontextu moderní umělecké sklářské tvorby jako nezaměnitelný autor a vážená umělecká osobnost. Eliášův přirozený umělecký talent se rozvíjel studiem na SUPŠ sklářské v Železném Brodě, poté v letech 1957-1963 v ateliéru monumentální malby a skla prof. Josefa Kaplického na VŠ uměleckoprůmyslové v Praze. Zde měl čas rozvíjet své malířské vnímání a již od počátků  dynamický styl práce s barvou, ale současně se vyhranilo i autorovo zaměření ke sklu. Do budoucna toto vzájemné propojení výtvarných oblastí určilo nastálo podstatu Eliášovy umělecké tvorby.

Bohumil Eliáš Jr. (1980) patří mezi nejzajímavější současné české výtvarné umělce s výrazným mezinárodním přesahem. Ačkoliv se věkem stále jedná o představitele mladší výtvarné generace, bohatost jeho díla umožnuje předložení tohoto reprezentativního katalogu a úvodního zamyšlení se nad východisky a povahou jeho tvorby. Zasazení jeho činnosti do širšího uměleckého pole považuji za stěžejní předpoklad pro vrstvené a informované porozumění jeho unikátní pozici. Autor je ve své tvorbě formován třemi klíčovými uměleckými kontexty. Následně je syntetizuje do svébytného a originálního díla, jež je vystavěno na vlastní bohaté imaginaci a citlivém vnímání i interpretaci bezprostředních i obecnějších časoprostorových fenoménů.