Vlastimil Beneš

1919–1981

Get notified about auctioned art

Byl výrazným českým malířem, sochařem, grafikem a scénografem.

Vlastimil Beneš se narodil 3. října 1919 v Praze a zemřel 17. března 1981 také v Praze.

Jeho díla vznikala pod taktovkou lidového umění, zatížené civilistními náměty předměstí, továren a pískoven, později upřednostňoval spíše motivy krajinné a figurální.

Nepatřil mezi malíře, kteří by přímo vytvářeli nové umělecké směry, ani mezi takové, kteří by se plně přizpůsobili směrům existujícím. Společně s osobnostmi své doby (J. Lada, J. Zrzavý, J. John) je velice obtížné zařadit jej do určitého uměleckého proudu. V jeho tvorbě jednoznačně převažovalo malířství. Ostatní činnosti jako sochařství, grafika nebo loutkový film jsou pouze jen doplňujícími aktivitami.

Svými díly působil na veřejnost jednoduchou krásou, neokázalostí a srozumitelností. Svou dobou a názory je pojen s malíři Skupiny 42, která byla výrazně ovlivněna kubismem, futurismem, civilismem a surrealismem. Rovněž jako ona se ve svých dílech zaměřil na městské prostředí a městský způsob života. Speciálně na periferii, prostředí továren a životy obyčejných pracujících lidí. Lidské postavy bychom však v jeho dílech hledali marně. Pojetí lidské populace ztvárnil symbolicky jako její odkaz v podobě městských budov a pokroku vůbec. Dokázal velice citlivě zachytit městskou scenérii a s jistou dávkou nostalgie i rozdíly českého venkova a průmyslové krajiny. Ve svých dílech se snažil obratným způsobem odlehčit tehdejší uspěchané době technického pokroku, a proto nese jeho tvorba jistý nádech grotesknosti.

Během svého života se stal velice uznávaným umělcem, jehož díla jsou vyhledávána a velice ceněna.


Total amount of art

54

Average price increase compared to the startingprice

155 %

Average final price inhammerauctions(2022)

255 000 CZK

Auction record

600 000 CZK

Do you want to price or sell this artist's work?

Auction results and prices


Statistics

Financial volumes per year

Sales per year

Distribution of categoriesRelated categories