Ceny umění
Sdílet:

Bob Bonies

1937

Získejte upozornění na nově dražená díla

Bob Bonies patří od 60. letech 20. století k zakladatelům a hlavním protagonistům geometrické abstrakce v Nizozemí. Programově navázal na teoretický základ architektů a výtvarníků, kteří utvořili společnou platformu, veřejně známou jako hnutí De Stijl, též známé jako neoplasticismus (1917-1931). Členy hnutí byli např. P. Mondrian, T. Doesburg, B. von der Leck, ad.

Ideje hnutí De Stijl – především užívání vymezené barevné škály a striktně definované formy malby – a inspirativní vize ruské avantgardy vedou Boba Boniese také k architektuře.

Teorie Josefa Alberse – „Jedinečnost v mnohém a Mnohé v jedinečném“ – se dá snadno aplikovat i na Boniesovu celoživotní tvorbu. Jeho prvotní volbou jsou tři základní čisté barvy – červená, žlutá a modrá, které doplňuje komplementární zelená a neutrální barva bílá. Základním tvarem je čtverec v různých pozicích a zcela specifickým a typickým znakem jeho realizací je hledání výsledného tvaru malby, která je často složena z několika částí do jedné výsledné kompozice.

Vzájemné působení barevných ploch a výsledná forma nástěnného reliéfu poskytuje Boniesovi nepřeberné množství možností a variant, které postupně zkoumá. Na rozdíl od většiny konstruktivistů ale nepracuje v serielních řadách, prvotní kresba či skica vždy předchází výsledné, často velkoformátové realizaci.

První samostatná výstava Boba Boniese proběhla již v roce 1960 ve Stockoholmu /Galerie Observatorium/, dalším výrazným výstavním počinem byla v roce 1966 výstava Formen der Farben ve Stedelijk Museu, Amsterodam, která dále putovala do Bernu a Stuttgartu. Dalšími vystavujícími byli např. J. Albers, M. Bill, D. Judd, E. Kelly, R. P. Lohse, B. Newman, F. Stella…