Blog
Sdílet:

Unikátní surrealistické dílo z Istlerova cyklu "Bažin".

21/4/2022

Obraz Josefa Istlera s názvem „Bažiny“ je autentickým, reprezentativním, vrcholně surrealistickým a mocně romanticky laděným dílem umělce, jehož tvorba patří k tomu nejsugestivnějšímu a nejinspirativnějšímu, co evropský výtvarný projev dvacátého století nabízí.

87. AUKCE EXKLUZIVNÍHO VÝBĚRU VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 20. STOLETÍ - 24/4/2022

Imaginativně orientovaná, tajuplná, virtuózní malba Josefa Istlera pracuje s materií doslova „alchymistickým“ způsobem. Využívá jejích daností i schopností fascinujících proměn a s mistrným gestem a udivující lehkostí vtvoří na plátně organické novotvary, vymykající se ze škály přírodních druhů.

Obraz "Bažiny" představuje galerijní ztvárnění jednoho z Istlerových klíčových námětů, pevně spjatého se surrealistickou fází jeho tvorby, námětu, který se v autorově podání stal symbolickým vyjádřením přízračné atmosféry druhé světové války. Ve vypjatém a nepříznivém čase byla krajinomalba možnou „únikovou cestou“ pro mnoho umělců Istlerovy krajiny bažin jsou však cokoli jiného než návratem k tradici. Jsou krystalicky čistým vyjádřením zapovězené atmosféry surrealismu, onoho stavu ducha, který uvolnil cestu fantastice subjektivních představ a otevřel pohled do dosud opmíjených oblastí psychického života.

Obraz je vystavěn jako pohled do daleko se rozpínající krajiny, vybudované sofistikovaně modelovanými plošnými vrstvami barevných tónů modré, šedé, černé a na horizontu se objevující bílé jako světla luny pronikajícího skrze mraky. Z pustoty a zneklidňujícího ticha tohoto prostoru vyrůstá biomorfní, fantaskní struktura černého surrealistického objektu – „fantomu“, původně inspirovaná spletitou vegetací pohlcovanou močálem.

Situování bažinaté krajiny do atmosféry noci zrcadlí umělcovo romantické naladění, máchovskou inspiraci. Nejblíže však mají Istlerovy přeludné scenérie k básním jeho blízkého přítele a kolegy ze skupiny Ra, Ludvíka Kundery. Dr. Jan Kříž doslova napsal, že Kunderovy verše „nejsou jen pouhou paralelou. (…) Istlerovu tvorbu přímo ovlivňují a jsou jí podmiňovány. Literární výraz zde tehdy inklinuje k malířské plnosti vizuálního zážitku.… Smyslová evokace, vtažená do obrazu vírem přírodního lyrismu, byla vlastní i Istlerovi.“

Zatímco celý cyklus Istlerových „Bažin“ bychom mohli charakterizovat právě Křížovými slovy jako „výsledek zajetí fantazie ve spárech dobových tragismů“, v posuzovaném obraze si tma prořezává svou cestu za měsíčním svitem, což je nesporně znakem nadcházejících lepších dní.

Sdílet: