Blog
Sdílet:

Předaukční prohlídka zahájena!

12/10/2020

Vážení klienti, přátelé a milovníci umění,

Rádi bychom Vás pozvali na předaukční prohlídku uměleckých děl, která potrvá od pondělí 12. října 2020 od 10,00 do 18,00 hodin, včetně víkendů i svátků až do dne samotné aukce tj. 25. října 2020 ve 13,30. Prohlídka zajisté potěší nejen všechny obdivovatele českého a světového výtvarného umění, ale samozřejmě také sběratele a investory. Představí se vynikající kolekce obsahující vzácné a výjimečné obrazy.

Na aukci bude představeno více jak 160 mistrovských uměleckých děl. Mezi klenoty „Klasické moderny“ můžeme například uvést první kubistický olej Emila Filly z roku 1912, vystavený v roce 1913 v berlínské galerii Der Sturm a pocházející ze sbírky Nelly Waldenové. Dále uvidíte špičkové kuboexpresionistické dílo Otakara Kubína z let 1912-1914, známé pouze z reprodukce katalogu Der Sturm. Uvidíte i plátno z roku 1936 od Karla Černého, dále díla Josefa Čapka, Antonína Procházky, Josefa Šímy, Františka Tichého, Marie Čermínové zv. TOYEN, ale i několikrát publikované kvaše Františka Kupky a mnoho dalších uměleckých děl české a světové provenience. 

Na předaukční prohlídce budete mít možnost spatřit i několik významných prací generačně mladších velikánů, jako osobité techniky Jiřího Koláře, básníka universa Karla Malicha, představitele neokonstruktivismu Huga Demartiniho nebo mystické plátno Václava Boštíka a mnoha dalších.

Již tradiční sekcí sálových aukcí společnosti 1. Art Consulting tvoří tzv. „Mimořádná nabídka světové malířské tvorby“, prostřednictvím které usilujeme o uvedení světového umění na český sběratelský trh. Uvědomujeme si důležitost představit Vám světově uznávané umělce, jenž se výrazně podíleli na utváření dějin moderního umění, a ze kterých řada českých umělců, ale i uměleckých směrů hojně čerpala. V rámci Topičova salonu, se tak setkají práce českých mistrů a jejich světových kolegů.  

V zahraniční sekci můžete očekávat například díla italské avantgardy, konstruktivismu, op-artu ze sedmdesátých až devadesátých let: Dadamaino, Franco Costalonga, Getulio Alviani, Alebrto Biasi. Dále jsou v aukci zastoupeny dvě plátna zakládajícího člena legendární skupiny GRAV, argentinsko-francouzského umělce Horacia Garcia Rossiho. Rovněž se budete moci setkat s dílem světově uznávaného představitele algoritmického umění – Manfreda Mohra; dále autorem „irritating art“ – Ludwighem Willdingem; nebo prací Wolframa Ullricha, umělce pevně spjatého s renomovanou galerií Denise René v Paříži. 

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením týkajících se ochrany zdraví je zapotřebí dbát během prohlídky všech nařízení vlády a dodržovat nastolená hygienická opatření v prostoru – zejména vstupovat maximálně ve dvojicích, respektovat možnost účasti maximálně 10 osob; celou dobu prohlídky mít zakrytá ústa a nos; zachovávat alespoň dvoumetrové rozestupy; používat dezinfekční prostředky. 

Těšíme se na Vás! V neděli 25. října 2020 ve 13,30 hodin na 82. sálové aukci společnosti  1. Art Consulting Brno – Praha, v Topičově salonu v Praze, na Národní 9 ať už telefonicky, na internetu či osobně.

S úctou Jiří Rybář – 1. Art Consulting

ředitel společnosti

Sdílet: