Blog
Sdílet:

V Topičově salonu se bude dražit klenot českého kubismu: první dochovaný čistě kubistický obraz Emila Filly z roku 1912

16/10/2020

Manifest raného českého kubismu a klenot české avantgardy! Tak popisují odborníci obraz nazvaný Kávový servis, který zakladatel a přední představitel české moderny Emil Filla namaloval již v roce 1912! Nyní po více než 100 letech se tento jedinečný obraz ze sbírky Nelly Waldenové vrací zpět do Čech.

Jedinečnost tohoto díla podtrhuje i fakt, že byl prezentován na výstavě pořádané Herwarthem Waldenem v berlínské galerii Der Sturm již v roce 1913, společně s díly špičkových představitelů světové avantgardy jako byli Robert Delaunay, Marc Chagall, Max Ernst, Wasilij Kandinsky, Paul Klee, Fernand Léger nebo Piet Mondrian.

Emil Filla byl jednou z nejvýznamnějších postav české avantgardy 20. století. Zatímco jeho pláten z 20. až 40. let prošlo v posledních letech trhem ke stovce, prací z prvního desetiletí, z období expresionismem ovlivněné Osmy či Skupiny výtvarných umělců, se však objevuje jako šafránu. Většina z nich je dnes ve státních galeriích, kde patří mezi nejstřeženější a největší poklady. Bez tvůrčího přínosu Emila Filly by české umění nedosáhlo světovosti, jakou se může pyšnit přinejmenším v období před první světovou válkou. Filla se stal spolu s Ottou Gutfreundem umělcem, který dokázal rozvinout poetiku kubismu v dílech jeho analytické i syntetické fáze. Na uplatnění kubismu ve vývoji českého moderního umění se podílel i organizačně. Byl zakládajícím členem Skupiny výtvarných umělců a redaktorem Uměleckého měsíčníku. V letech 1914-1920 žil v exilu v Holandsku, kde se stal uznávanou osobností mezinárodní umělecké avantgardy. Na dobovém kulturním dění se podílel i politicky účastí v českém zahraničním odboji. 

Na aukci společnosti 1. Art Consulting v Topičově salonu 25/10/2020 bude představeno také dalších více jak 160 mistrovských uměleckých děl. Mezi klenoty „Klasické moderny“ můžeme například uvést špičkové kuboexpresionistické dílo Otakara Kubína z let 1912-1914, známé pouze z reprodukce katalogu Der Sturm. Jedinečné ranné plátno z roku 1936 od Karla Černého, dále díla Josefa Čapka, Antonína Procházky, Josefa Šímy, Františka Tichého, Marie Čermínové zv. TOYEN, ale i několikrát publikované kvaše Františka Kupky a mnoho dalších uměleckých děl české a světové provenience.

Na aukci bude nabízeno i několik významných prací generačně mladších velikánů, jako osobité techniky Jiřího Koláře, Karla Malicha, představitele neokonstruktivismu Huga Demartiniho nebo mystické plátno Václava Boštíka a mnoha dalších.

Již tradiční sekcí sálových aukcí společnosti 1. Art Consulting tvoří tzv. „Mimořádná nabídka světové malířské tvorby“, prostřednictvím které usiluje o uvedení světového umění na český sběratelský trh. V rámci Topičova salonu, se tak setkají práce českých mistrů a jejich světových kolegů.  

V zahraniční budou nabízena například díla umělců slavné italské avantgardy, konstruktivismu, op-artu ze sedmdesátých až devadesátých let: Dadamaino, Franco Costalonga, Getulio Alviani, Alebrto Biasi. Dále jsou v aukci zastoupeny dvě plátna zakládajícího člena legendární skupiny GRAV, argentinsko-francouzského umělce Horacia Garcia Rossiho. Rovněž se budete moci setkat s dílem světově uznávaného představitele algoritmického umění – Manfreda Mohra; nebo prací Wolframa Ullricha, umělce pevně spjatého s renomovanou galerií Denise René v Paříži. 

Aukce tak zajisté potěší nejen všechny obdivovatele českého a světového výtvarného umění, ale samozřejmě také sběratele a investory. 

Sdílet: