Blog
Sdílet:

Sběratelé věří současnému umění

31/7/2023

V srpnovém bloku aukcí vám přinášíme různorodou nabídku kreseb, maleb a grafik autorů narozených v období 60. až 90. let minulého století. Nabídneme vám finančně dostupná díla nejmladší české generace, ale i tvorbu umělců, jejichž jména figurují v mnoha soukromých sbírkách a jsou pevně zakotvena v dějinách umění.

𝐎𝐍-𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐀𝐔𝐊𝐂𝐄 ० www.acb.cz

Nechcete do umění investovat velké peníze? Nemusíte! Originální, signovaná díla je možné zakoupit v on-line aukci i za pár set korun. Podle průzkumu J&T Banky a serveru Artplus mezi sběrateli, obchodníky a experty na umění se v roce 2022 nejvíce nakupovala díla současných českých autorů. České současné umění upřednostňuje zejména mladší generace sběratelů narozená po roce 1980. Díla z jakého období preferujete vy?

GENERACE 60. LET

K základním znakům tvorby absolventa pražské AVU a pařížské École nationale supérieure des beaux-arts Miroslava Kaufmana patří zcela svobodný přístup k obrazu. Bez předchozích příprav volně pracuje s barevnou hmotou se snahou zachytit fyzické stránky lidské existence. 

Svobodu projevu do svých obrazů taktéž přenáší další absolvent AVU (prof. Bedřich Dlouhýprof. Aleš Veselý) - Roman Franta. Jeho živelnou a mnohovrstevnatou malbou hravě a s ironickým odstupem komentuje současnou společnost i osobní prožitky však v nezvykle provokativních souvislostech. Je svérázným a nezaměnitelným autorem soušasné umělecké scény. Roku 1997 byl nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého a o rok dříve získal 1. cenu za malbu v Evropské soutěži SBC v Londýně.

Dalším autorem z generace 60. let je opět absolvent pražské Akademie výtvarných umění, bývalý asistent v Ateliéru monumentální tvorby pod vedením Jiřího Načeradského - Otto Placht. Jeho tvorbu ovlivnilo setkání s díly peruánského šamana a malíře Pabla Amaringa, ve kterých viděl spojení mytologe, astrálních sfér, detailů ekosystému pralesa a mnoho vizí složených z fantaskních výjevů. Rozhodnutí odcestovat do jihoamerické džungle mu změnilo pohled na svět a dalo nový směr i jeho další tvorbě.

GENERACE 70. LET

Michal Škapa aka Tron je jedním z nejvýraznějších autorů spojených s českou graffiti scénou. Patří k silné generaci writerů, která nastoupila v polovině 90. let. Stále si v této komunitě udržuje respekt, ale zároveň se jako jeden z mála dokázal prosadit i v běžném galerijním provozu, což potvrzuje i rostoucí zájem o jeho díla.

Malíř Štefan Tóth, jehož dílo je velmi silně inspirováno obrazy Rembrandta, absolvoval AVU v ateliéru Intermédií prof. Milana Knížáka, DAMU a stáž na École nationale supérieure des beaux-arts v Paříži. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Národní Galerie v Praze, Národní Galerie v Austárlii v Canbeře, ve sbírce „Collection Yvon Lamber“ v Paříži, ve sbírce Barceló Foundation na Mallorce, na Velvyslanectví České republiky v Austrálii a ve sbírce Českého centra v Moskvě. Zároveň je zastoupen v privátních sbírkách v České republice, Francii, Německu, Nizozemsku, Polsku, Rumunksu, Rusku a USA.

GENERACE 80. LET

Svým konceptuálním myšlením se mezi přední umělce současné mladé umělecké scény řadí i malíř Jan Gemrot. Vytváří dílo, které spojuje mistrovskou malířskou virtuositu s intenzivní až šokující substancí rozehrávanou v několika interpretačních rovinách. Jeho grafická prezentace rozvíjí příběh obsahující tajemství, které každého diváka vybízí k tomu, aby do díla promítl svůj vlastní osobní úhel pohledu.

Město a příroda - dva odlišné světy propojené viděním malíře Martina Salajky jsou zásadními motivy prolínající se v jeho dílech. Je inspirován zkratkovitostí, dětským výtvarným projevem Aléna Diviše, spontánními kresbami Jiřího Načeradského, Michaela Rittsteina nebo Josefa Váchala a právě skrze nejen tyto podněty stojí Martin Salajka do jisté míry mimo klasickou zobrazivou malbu. V on-line aukci nabízíme šest jeho grafických děl.

NEJMLADŠÍ GENERACE 90. LET

Klára Sedlo je jen těžko přehlédnutelnou malířkou nejmladší generace. Vystudovala pražskou AVU u prof. Michaela Rittsteina a poté kresbu u Jiřího Petrboka. Dlouhodobě vystavuje jak u nás, tak i v zahraničí.

Laura Limbourg je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze, kde studovala pod vedením prof. Martina Mainera a poté Josefa Bolfa. Hlavním tématem mladé malířky je cestování a sexuální turistika, se kterou se na svých výpravách často setkává. Do svých děl promítá těžká témata až v optimistickém naivním provedení. V roce 2020 získala Cenu kritiky za mladou malbu.

Jan Soumar je taktéž absolventem v ateliéru malby u prof. Martina MaineraJosefa Bolfa na pražské AVU. Svu prací prověřuje společenské poměry skrze skulptury, které fragmentací rozkládá do jiných rovin situační vizuality a proměňuje tak samotný kód figurálního zobrazení. Vypráví tak o mediální transformaci obrazu v epoše digitální kultury.

Sdílet: