Jan Štursa

1880–1925

Get notified about auctioned art

Jan Štursa - jeden ze zakladatelů českého moderního sochařství.

Nezpochybnitelný talent se u něj projevil již v raném dětství. Roku 1899 se přihlásil na AVU, kde byl úspěšně přijat pod vedením J. V. Myslbeka.

Myslbek byl Štursovým nadáním nadšen a brzy se zapsal mezi jeho nejlepší žáky. Zpočátku byl jako mladý student ovlivněn secesním symbolismem, usiloval o poetické ztvárňování niterního světa člověka. V otázkách formy měl již na počátku mimořádně dobrý instinkt, který jej provedl jak fázemi impresionismu, expresionismu i kubismu. Ve všech fázích si zachoval vlastní, silný rukopis. 

Akademii Štursa úspěšně absolvoval v roce 1904. Díky stipendiu Nadace Josefa Hlávky podnikl hned na to studijní cestu do Mnichova, Švýcarska, Paříže a Londýna. V Paříži jej silně zasáhlo a ovlivnilo dílo moderních francouzských sochařů Bourdella a Maillola a dále práce italského sochaře Medarda Rossa.

Od roku 1908 pak Štursa pracoval na AVU jako Myslbekův asistent, až do vypuknutí první světové války.

Za války sloužil v Jihlavě a krátce na frontě u Haliče. Z vojenské služby jej nakonec vysvobodilo jmenování profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze, po smrti Stanislava Suchardy. Na Akademii zpočátku vedl medailérskou školu, poté se stal nástupcem J. V. Myslbeka (1919) a roku 1922 byl jmenován rektorem. Funkci Štursa zastával až do roku 1924. 

Umělcova poválečná estetika více či méně předznamenává civilismus. Nicméně Štursa nikdy neopustil základní východiska své zralé tvorby – hledání duchovního pojetí smyslového tvaru v bezprostředním kontaktu s viděnou realitou. 

Ke konci svého života se umělec věnoval převážně portrétní tvorbě. Známé jsou především portréty – Max Švabinský (1918), T.G. Masaryk (1920 až 1921), Alois Jirásek (1921), ad.

Konec života Jana Štursy nebyl příliš šťastný. Sužován bolestivými příznaky rozvíjející se syfilidy, se postřelil a na následky zranění 2. května 1925 zemřel. 

Pohřben byl 5. května 1925 na Vyšehradském hřbitově. In memoriam mu byla udělena Grand prix na Světové dekorativní výstavě v Paříži a v roce 1926 byla na jeho počest uspořádána posmrtná souborná výstava jeho díla v Zrcadlové síni Klementina v Praze.

Stal se řádným členem České akademie věd a umění a členem Societé Nationale des Beaux Arts v Paříži, SVU Mánes (1905-1925) a uměleckých spolků v Mnichově a Vídni.


Total amount of art

47

Average price increase compared to the startingprice

132 %

Average final price inhammerauctions(2022)

67 486 CZK

Auction record

410 000 CZK

Do you want to price or sell this artist's work?

Auction results and prices


Statistics

Financial volumes per year

Sales per year

Distribution of categoriesRelated categories