Ceny umění
Sdílet:

Petr Malina

1976

Získejte upozornění na nově dražená díla

Petr Malina je český malíř, absolvent Akademii výtvarných umění (ateliér Jiřího Sopka a Davida Černého). Rovněž prošel zahraničními stážemi v Německu a Londýně.

Malířský projev Petra Maliny bývá často označován za idylický. Převažují v něm klidné náměty a jednoduché formy. Obrazy jsou přehledné, jasné a čisté. Své náměty si Malina fotografuje. Nejedná se přitom o prvoplánové záběry – jak sám uvádí – musí jej zaujmout ať už motiv, barva, nebo kompozice. Onu fotografii posléze přemaluje. I přesto, že se drží předlohy, tj. fotografie, projektuje do obrazu i vlastní představy. Pracuje v obrazových cyklech, jejichž rozsah bývá různý. Sám hovoří o „dlouhodobějším ponoru do tématu“. Zabývá se především figurativní malbou, architekturou a krajinou. 

Malinu dlouho fascinovala stmívající se obloha, s ponurými figurami, stíny architektury a stromů. Autor našel velké zalíbení v modré barvě, což se projevuje nejen v jeho cyklech večerních obloh, ale i v cyklech, kdy byl fascinován mořem.

Petr Malina s oblibou volí motivy, kde se uplatňují velké čisté barevné plochy – moře, zelený park, obloha, apod. U starších prací převažuje autorovo zaujetí lidskou figurou. V dílech mladších je možné sledovat příklon k volné krajině. Lidská postava je zde buď obsahově rovnocenná krajině, nebo je omezena na pouhou stafáž, případně je úplně vypuštěna. 

Malinovy obrazy charakterizuje důsledná formální stylizace. U finálních děl hraje důležitou roli měřítko. Expresivnější menší malby více odpovídají sdělované emoci, zatímco u větších formátů nabývá na důrazu distanc a smysl pro precizně pojatou malířskou formu.

Velkým tématem jsou pro Malinu tzv. „hraniční oblasti“. Vedle mořských motivů, kde je zachycován předěl země a souvislé vodní hladiny, je to především obrazový soubor z londýnského předměstí. Sledován je tu pozvolný přechod mezi organismem velkoměsta a jeho okolní příměstskou krajinou. Symbolicky je tento předěl ztvárněn i v malbě dopravních prostředků, které propojují dva zdánlivě „oddělené“ světy – například letadlo, automobil. V jiné rovině je „předěl“ sledován na samotné ploše oblohy, kde dochází k postupnému světelnému přechodu dne v noc a naopak. 

Poslední Malinovy práce naznačují jistou sebereflexi. Objevují se tu stylizované autoportréty, pro jejichž čtení je důležitý rámec, do kterého jsou zasazeny. Dochází k obrácení pohledu. Už to není pouze záznam vzdáleného krajinného výseku, ale je tu přiznána samotná přítomnost autora. Do kontextu malby vstupuje autorovo „já“. Toto sebepotvrzení se odehrává jak ve volném prostoru, tak také v prostorech uzavřených. Výběr je cílený. Jedná se většinou o světově proslulé galerijní a muzejní instituce. Malina je zde zobrazen jako kulturní turista, který přijel obdivovat své oblíbené umělce – Alexe Katze, Edwarda Hoppera nebo Luca Tymanse. Malina pohled otáčí a dívá se na člověka v galerii. Prostor galerie a figurální obrazy, spojil v jedno. Sám se popisuje jako voyer, který pozoruje svůj artefakt. 


Celkem děl

6

Průměrný nárůst ceny oprotivyvolávací

110 %

Aukční rekord

65 000

Chcete ocenit nebo prodat dílo tohoto autora?

Aukční výsledky a cenySouvisející kategorie