Ceny umění
Sdílet:

Jiří Hynek Kocman

1947

Získejte upozornění na nově dražená díla

Jiří Hynek Kocman – fenomenální konceptuálního umělce, průkopníka v oblasti project-art, mail-art, stamp-art a paper-art. Výtvarník, který naprosto originálně pojal médium papíru, které spolu s knihou kanonizoval, jako samostatnou uměleckou disciplínu, a to nejen prostřednictvím své vlastní tvorby, ale i díky založení a vedení Ateliéru papíru a knihy na brněnské FaVU VUT (1998-2011).

Kocmanovi počátky však měli od výtvarného umění na míle daleko. Byť se o vizuální tvorbu zajímal, vystudoval i přesto Vysokou školu veterinární a 27 let zůstal v oboru, jako klinický farmakolog. 

Vizuální tvorbou se začal zabývat okolo roku 1965, kdy bral soukromé hodiny u teoretika Jiřího Valocha, uměleckého knihaře Jindřicha Svobody a restaurátora Tomáše Vyskočila.

Zpočátku se Kocman vyjadřoval prostřednictvím kresby a grafiky. Od roku 1970 přešel ke konceptuálnímu umění a zaměřil se na komunikaci mezi autorem a adresátem. Tehdy vznikala díla, která Kocman zaštítil společným názvem: „My Activity“. Většina těchto aktivit byla soustředěna na oblast komunikace, přičemž stěžejní při ní bylo vytvořit individuální vztah mezi autorem a adresátem. Tyto práce, které mnohdy ani neměly charakter uměleckého díla, byly vytvořeny ve formátu snadno šiřitelném pomocí korespondence, tedy jako mail-art. Tím se dostávaly nejen do okruhu Kocmanových kolegů a přátel, tak i na zahraniční přehlídky a výstavy, kde se autor dostával do povědomí, jakožto konceptuální umělec. 

V polovině 70. let na základě inflace mail-artu, se Kocman ve své tvorbě zaměřil nikoliv na poselství obsahu, ale na nosič samotný – médium papíru. Tehdy začal tvořit autorské knihy. 

Prostřednictvím své práce Kocman ukazuje na samotné fyzické vlastnosti a kvality, autonomii papíru a knihy. Nejedná se o pouhé nosiče informací. Papír i kniha jsou skrze svou matérii a způsob zpracování sami sobě obsahem a poselstvím zároveň. 

Kocmanovy autorské papíry a knihy tak v sobě mají zvláštní magii, která problematizuje klasické vnímání základů konceptuální tvorby – v jeho díle je kladen důraz, jak na myšlenku, tak ale i na specifika materiálového provedení

Díla Jiřího Hynka Kocmana byla prezentována na desítkách samostatných i kolektivních výstavách doma i v zahraničí. Pro svůj originální a nevídaný přístup k médiu papíru a knihy se Kocman nesmazatelně zapsal, jako klíčová postava českého konceptuálního umění.


Celkem děl

123

Průměrný nárůst ceny oprotivyvolávací

215 %

Průměrná dosažená cena vinternetovéaukci(2022)

4 976

Aukční rekord

26 000

Chcete ocenit nebo prodat dílo tohoto autora?

Aukční výsledky a ceny


Statistiky

Finanční objemy podle let

Počty prodaných a neprodaných v letech

Podíl kategoriíSouvisející kategorie