Blog
Sdílet:

Nadčasové krajiny Bohdana Kopeckého

13/5/2022

Internetová aukce 1. AC vám v květnovém měsíci // 17.-24.5. 2022 // nabízí blok originálních grafik a maleb Bohdana Kopeckého, vrcholného představitele českého výtvarného světa 60. let minulého století.

Tvorba Bohdana Kopeckého (1928 - 2010) se začala rozvíjet v rodné Litomyšli. Jeho výtvarný talent rozpoznal skautský vedoucí Josef Dostál, který ho brával na malířské výpravy do okolní krajiny. Další jeho výtvarné kroky usměrňovali učitelé Kopeckého Emil Karger a Vladimír Vilím. Ihned po skončení druhé světové války se ještě ani ne sedmnáctiletý přihlásil k přijímacím zkouškám na AVU v Praze a byl přijat přímo do 2. ročníku všeobecné krajinářské školy vedené Otakarem Nejedlým. Ten bere často své studenty malovat do plenéru, např. do okolí Máchova jezera, v lyrických i expresivně laděných obrazech sadů a krajiny se formuje Kopeckého malířský rukopis. Jeho raná tvorba vrcholí v absolventské práci – rozměrném obrazu jeho rodného města Litomyšle.

Životním tématem Bohdana Kopeckého se stala hornická krajina Mostecka, prostředí města, hlubinných i povrchových dolů. Jako horník fáral v hlubinných dolech, studoval krajinu s výběžky Českého středohoří a poznával její vertikální struktury. Vždy spojoval osudy lidí s osudem krajiny. Řada jeho výtvarných děl, věnovaných horníkům a mostecké krajině, nese nejen stopu dobového dokumentu, ale i malířsky umocněného sdělení s hlubokým zaujetím pro osudy kraje a lidí. Na počátku 60. let přišel s novým přístupem k malbě krajiny, když dokázal ztvárnit i vnitřní strukturu krajiny (pohledy z obrácené perspektivy), v dalším vývoji uplatnil pohled z výšky, připomínající snímky povrchu Země pořízené z kosmických sond. Rozšířil tradiční představy o hranicích krajinomalby a otevřel cestu k všestrannější interpretaci krajiny. Počátkem 70. let se vrací do Litomyšle, klade větší důraz na znakově symbolickou a metaforickou složku malby. Vytváří výtvarné paralely k situaci krajiny, vnímané a prožívané v určitém vztahu k obklopujícímu, širšímu světu i kosmu. 

Nejpodstatnější zlom v jeho tvorbě však nastává 15 let po návratu do Litomyšle. Ve svých 66 letech objevuje Havajské ostrovy a na nich to, co ztratil opuštěním Mostecka – krajinu nehostinnou, čekající na své objevení, místo ničené sopečnými erupcemi. Horlivě se vrací k malování, zachycuje sopečnou krajinu, její neustálé vznikání a zanikání, materiální a světelný pohyb, abstraktní scenérii sopečného terénu, pohledy na vršení a vzájemné prolínání lávových mas. Na lávových polích našel krajinu, která od počátku znovu a znovu bojuje o svou existenci – stejně tak, jak žil svůj život Bohdan Kopecký.

Sdílet: