Blog
Share:

21 děl pro Ukrajinu míří z Paříže do Topičova salonu!

10/11/2022

Topičův salon v následujících dnech poslouží jako zázemí pro mezinárodní charitativní projekt ukrajinské malířky Vlady Ralkové a malíře Volodymyra Budnikova s názvem "21 děl pro Ukrajinu". Po své premiéře v Berlíně a výstavě v Paříži se unikátní soubor ukrajinských válečných kreseb stěhuje do Prahy, kde bude vystaven a následně vydražen na speciální charitativní aukci, u příležitosti oslav boje za svobodu a demokracii, dne 17. listopadu 2022.

14/11/ 2022 11:21 hod - Tisková konference k výstavě
15-17/11/ 2022 11 - 18 hod - Předaukční výstava v Topičově salonu
17/11/ 2022 od 19 hodin - Aukční večer - www.livebid.cz

Po své premiéře v Berlíně se unikátní soubor ukrajinských válečných kreseb a maleb Vlady Ralkové a Volodymyra Budnikova přesunul do Paříže, kde byl prezentován od 28. října do 3. listopadu. Nyní se za podpory matematika a filantropa Karla Janečka stěhuje do Prahy, kde bude vystaven a nakonec vydražen - v systému Livebid, na speciální charitativní aukci 17. listopadu v Topičově salonu na Národní třídě. Výtěžek z aukce bude zaslán bojující Ukrajině. Výstava v Topičově salonu v Praze bude doplněna fotografiemi z válečného Kyjeva od proslulého ukrajinského fotografa Oleksandra Čekmenova, který u této příležitosti přijíždí do Prahy.

Rozhovor o projektu s ukrajinskou kurátorkou a historičkou umění Oksanou Trypolskou:


My Ukrajinci, kteří nyní žijeme v zahraničí, nechápeme svůj exil jako útěk. Je nás velmi mnoho, kteří se cítíme být bojujícími vojáky i přesto, že nemáme v rukou skutečné zbraně. Můj kyjevský přítel a malíř Volodymyr Budnikov to popsal trefně: „Tužka je má puška!“. Od začátku invaze, nejprve v Kyjevě, poté ve Lvově a nyní v Berlíně maluje své symbolické válečné obrazy. Veškerý příjem z jejich prodeje posílá ukrajinské armádě. Je to tedy vlastně aktivní voják, i když pro svůj věk (75) nemůže bojovat přímo na frontě. Ale bojuje se i jinde. V Paříži, v Berlíně, i u vás v Praze. Mnozí lidé si přestávají uvědomovat, že tuhle válku musíme vyhrát „za každou cenu“. A k této ceně jsou mimo jiné potřeba i peníze.


Jak jste na myšlenku mezinárodní charitativní aukce vůbec přišla?

Německo, Francie i Česko hrají již nyní v celém konfliktu významnou roli, jejich vlády i obyčejní lidé jsou na naší straně, vážíme si toho. Ale i tady je třeba mobilizovat. Berte to tak, že mobilizujeme zázemí. Neboť západní Evropa je, ať chce nebo nechce, zázemím této války. A mnozí už jste přispěli penězi nebo jiným darem, možná to je už únavné. Ale ve válce je vše jinak. Kdo je víc unaven, prohraje. V tom mi bylo velkou vzpruhou mé pařížské setkání s Karlem Janečkem, když jsem mu představila Budnikovovy kresby v rámci přípravy jiného projektu. Okamžitě reagoval a řekl, že takhle přesně se má bojovat. Kdo nemůže se zbraní, musí bojovat jinak. Třeba takhle! Zdá se, že má mimořádný smysl pro emocionalitu. Ta díla jsou skutečně až děsivě alarmující. Neváhal dlouho a souhlasil s tím, že podpoří můj charitativní projekt na pomoc Ukrajině.

21 děl pro Ukrajinu, ta hezká česká slovní hříčka, to byl váš nápad?

Ne, ne, natolik česky neumím, ale dokážu to ocenit. V jiných jazycích to takhle nefunguje. Celý nápad vykrystalizoval ve skutečně mezinárodním propojení, v Paříži se akce jmenuje 14 dessins pour lUkraine, tedy 14 kreseb pro Ukrajinu, kde českou slovní hříčku nahrazujeme symbolickým počtem zastavení na křížové cestě. Jak jsem si všimla, i Karel Janeček má zálibu v symbolice čísel a jednadvacítka je mu milá, tak nebylo těžké nabídnout pro Prahu 21 děl…

Co přesně v Praze uvidíme?

Vedle fotografií Olexandra Čekmenova z cyklu Kyjevští občané, které do Prahy přiváží kolegyně Staubová, to bude Budnikovova čtrnáctidílná křížová cesta z cyklu Čas války a kresby jeho spolubojovnice Vlady Ralkové, neméně pozoruhodné válečné záznamy z jejího exilu ve Lvově. V charitativní aukci nabídneme 10 děl z Budnikovova cyklu Čas války, 10 děl z cyklu Ralkové a jedno překvapení.

Může se o překvapení mluvit?

Samozřejmě. Ve výtvarném umění je zvykem mluvit o čemkoli a jakkoli, třeba i nesmysly. Podstatná ale naštěstí není řeč, ale zrak. Je to podobný rozdíl jako mezi jevem a zjevením. To dílo, které nevidíte, ale v Praze ho uvidíte, je zjevením. Alespoň to potvrzují všichni mí kolegové kunsthistorici, kteří ho viděli. Je to Budnikovovo dílo Válka, které vzniklo v jeho berlínském exilu o prázdninách. Můj kolega, francouzský historik umění, když jsme ho spolu, bez přípravy, viděli, řekl po jedné vteřině: „Válka!“ A po další minutě: „Ukrajinská Guernika !“ Neuvěřitelná emocionální síla vyvěrající z toho obrazu je právě to, co jej vzdáleně spojuje s obrazem Picassovým, nicméně společných mají více věcí: oba jsou černobílé a oba mají podobný rozměr, ten Budnikovův měří 2 x 10 metrů. To dílo je nejen gigantických rozměrů, ale, o tom jsem zcela přesvědčena, je i podobně velké. Myslím to symbolicky. Vejde do dějin umění 21. století. 

Uvědomili jsme si současně, že takové dílo nemůžeme nikomu prodat. Bude spoluvlastněno všemi dražiteli-přispěvateli, chcete-li - virtuálními vojáky. Jeho cena nebude konečná a bude logicky stále stoupat. Bude to taková gigantická akcie pro Ukrajinu.

Chystáte se tedy vytvořit virtuální armádu?

Armádu možná ne, tu řídí jiný Volodymyr. Ale ten náš, Volodymyr Budnikov, je příkladem pro ostatní, je vlastně v čele odhodlaného šiku lidí, kteří si uvědomují, že umění musí být (může-li) bojující. Že může burcovat, vztyčit prapory a vlajky z barevných pláten a táhnout proti nepříteli. Umění není jen obtisknuté ego, jak si řada lidí myslí a řada umělců osvědčuje. Umění je způsob boje za lepší, krásnější svět. Tak to vidím já a byla bych ráda, aby se ten lepší svět podařil. Jiný nabízet nelze. 


Z rozhovoru Stanislava Vojtíška s Oksanou Trypolskou.

Volodymyr Budnikov (1947, Kyjev)

Volodymyr Budnikov je známý ukrajinský malíř, profesor kyjevské malířské akademie. V letech 1965-1971 vystudoval na téže akademii v ateliéru slavné malířky Tatiany Jablonské. Jeho doménou je velmi expresivní velkoformátová malba. Své práce představil na mnoha autorských výstavách na Ukrajině i v zahraničí. Naposledy byl čestným hostem 59. bienále v Benátkách 2022. V únoru 2022 se přesunul z Kyjeva do Lvova, kde začal vytvářet svůj figurativní cyklus "Čas války", na kterém v metaforické zkratce zachytil hrůzu prvních týdnů ruské agrese proti své vlasti. V dubnu využil pozvání uměleckých přátel v Berlíně a v improvizovaných podmínkách tu pokračuje ve své práci. Veškerý příjem z prodeje svých obrazů posílá ukrajinské armádě.

Vlada Ralková (1969, Kyjev)

Vlada Ralková je ukrajinská výtvarná umělkyně a esejistka. Malířství studovala v letech 1984-1994 nejprve na Státní umělecké škole Tarase Ševčenka, posléze pak na kyjevské malířské akademii v ateliéru profesora Viktora Šatalina. Její umělecké vyjádření je velmi všestranné: zabývá se malbou, grafikou, sochařstvím i komorními instalacemi. Současně píše poezii, kritické studie a úvahy o vztahu filozofie, umění a politiky. Po ruské invazi na Ukrajinu opustila Kyjev a přesunula se do Lvova, kde ve válečných podmínkách vytvořila cyklus kreseb "Lvovský deník", drásavou reflexi války, vnímané ženskýma očima a zraňovaným ženským tělem. Mobilizována příkladem Volodymyra Budnikova, i ona věnuje veškeré příjmy ze své umělecké činnosti armádě.

Oleksandr Čekmenov (1969, Luhansk)

Oleksandr Čekmenov je ukrajinský dokumentární fotograf a fotoreportér působící v Kyjevě. Vystavoval v galeriích po celé Evropě, zvítězil v evropské soutěži dokumentární fotografie Vevey ve Švýcarsku, se sérií "Ukrajinský pas". Jeho kniha "Donbas" se stala vybraným titulem německé ceny German Photo Books. Historii svého kraje fotí od roku 1991, kdy se Ukrajina stala nezávislou. Zaměřuje se na sociální tématiku a prostředí východní Ukrajiny, odkud pochází, které je nyní devastováno válkou.


Karel Janeček o svém ukrajinském angažmá

"Od ruského vpádu na Ukrajinu v únoru jsem se setkal se spoustou Ukrajinců. Se svou ženou Lilií jsme mnohým pomohli, na Ukrajinu jsme poslali i další pomoc, protože věříme, že je to pomoc v klíčovém okamžiku pro náš svět. Síly zla se obrátily proti nám. Je jim třeba vzdorovat. Málokterá ukrajinská inspirace v tomto boji na mě zapůsobila tak mocně, jako setkání s dílem ukrajinského malíře Volodymyra Budnikova. Budnikov byl ve své vlasti, na Ukrajině, slavný a úspěšný malíř, profesor na malířské akademii. V únoru jeho zem přepadly Putinovy hordy a pro něj, stejně jako pro desítky milionů jeho krajanů, se vše změnilo. Mladí muži narukovali, na něj ale, je mu 75 let, v řadách regulérní armády nepamatovali. Přesto vzal do ruky zbraň. Je to zbraň velmi mocná. Je možná stejně mocná jako nejsofistikovanější zbraně obránců Ukrajiny. Ptáte se, co je to za tajnou zbraň? Je to – obyčejná tužka. Budnikov, ihned po napadení své země, začal kreslit válku. Ale nejsou to realistické kresby. Jsou to neuvěřitelně koncentrované obrazy emocí, které pociťuje asi každý člověk, který je ohrožen na životě, jehož rodina se ocitne v nebezpečí a jehož země je zbaběle přepadena přesilou. Těmito emocemi jsou strach, nenávist, ale také odvaha a naděje ve vítězství. Tyto emoce pociťují všichni zúčastnění, ale jen málokomu, jednomu z miliardy, se je podaří zachytit, zhmotnit.

Když jsem viděl Budnikovovy obrazy, někdo mi připomněl Picassovu Guerniku. Picassovi se v roce 1937 podařilo zachytit tu samou hrůzu španělské občanské války. To dílo zásadně otřáslo nejen uměleckým světem, ale i světovým veřejným míněním. Budnikovovi a jeho umělecké souputnici, která se přidala jako další pěšák do jeho bojového uměleckého šiku, kyjevské malířce Vladě Ralkové, se podařilo podobnou hrůzu zachytit dnes. Jsem hrdý na to, že mi svěřili do rukou své kresby a obrazy, aby se dobře prodaly. Všechny utržené peníze pošlou s mou pomocí bojující Ukrajině. Řekl jsem jim: Pro mě nejste žádní pěšáci! Nejméně plukovníci! Věřím tomu, že v Budnikovově pluku, složeném z lidí, kteří si koupí díla obou umělců, bude panovat odhodlání, odvaha a nadšení, takové, jako zavládlo mezi mými uměleckými přáteli a spolupracovníky, když viděli jejich kresby. Jsou to skutečné zbraně a oni je vložili do našich rukou. Věřím, že když s nimi dobře naložíme, můžeme napomoci vítězství." 

Volodymyr Budnikov (1947) // Válka 2022 // akryl, plátno // 220 x 1000 cm


Kde? Co? Kdy a jak?

Tisková konference a vernisáž: v pondělí 14. listopadu v 11:21 za účasti obou umělců v Topičově salonu, Národní 9, Praha.

Předaukční a poaukční výstava: pro zájemce o vystavená díla a potenciální dražitele budou díla vystavena od 15. do 16. listopadu od 11 do 18 hodin v Topičově salonu, Národní 9, Praha. Výstava pak ještě potrvá v pátek 18. a v sobotu 19. listopadu ve stejném čase.

17. listopadu, v den boje za svobodu a demokracii, bude výstava otevřena pro veřejnost od 9 do 18 hodin.

Slavnostní aukční večer: 17. listopadu, Topičův salon, od 19 do 22:30 hodin.

Aukce: samotná aukce začne v Topičově salonu 17. listopadu v 21:00 a bude přenášena prostřednictvím aukčního portálu www.livebid.cz

Vydraženo bude:

10 děl z cyklu "Čas války" od Volodymyra Budnikova a 10 děl z cyklu "Lvovský deník" od Vlady Ralkové. A též monumentální dílo Volodymyra Budnikova "Válka" (2022), přezdívané, okamžitě po jeho vytvoření v Berlíně "Ukrajinská Guernica", o rozměrech 2 x 10 metrů. Toto dílo bude virtuálně rozděleno na 21 částí a spoluvlastněno všemi zúčastněnými dražiteli. Jeho cena nebude konečná a bude stoupat prostřednictvím dalších spolumajitelů až do vítězství ukrajinské armády. Poté bude věnováno Ukrajině.

Aukce i výstavy jsou pořádány s podporou Karla Janečka. Veškerý výnos bude věnován bojující Ukrajině.

Tímto bychom rádi pozvali svobody i uměnímilovnou veřejnost k účasti na této výjimečné akci.

Na tiskové konferenci 14. listopadu budou přítomni vedle vystavujících umělců Vlady Ralkové, Volodymyra Budnikova a Oleksandra Čekmenova i kurátorky Oksana Trypolská (Galerie Trypolska, Paříž) a Helena Staubová (Galerie Omnius, Arles). Po setkání s novináři v 11:21 bude po zbytek dne možné setkat se s nimi se všemi v Topičově salonu od 13 do 18 hodin.

17. listopadu v Den boje za svobodu a demokracii bude otevřeno po celý den. Nezapomeňte, že jsme na Národní třídě! Večer pak od 19 hodin začne aukční večer, který bude přenášen i do Vašich domovů na aukčním portálu Livebid. Budeme rádi, když přijdete a ještě raději, když přispějete na dobrou věc. 

Těšíme se na shledanou v Topičově salonu mezi 14. a 19. listopadem, případně na internetu 17. 11. ve 21.00 na www.livebid.cz

Vaše 1. Art Consulting

      Share: