Rudolf Fila

1932–2015

Get notified about auctioned art

Malíř, grafik, ilustrátor a pedagog Rudolf Fila je považován za jednu z nejvýjimečnějších postav slovenského výtvarného umění posledních desetiletí. Svou tvorbou obohatil výtvarnou scénu zejména o nové výrazové prostředky a techniky.

Je známý nejen jako malíř pláten, která znázorňují převážně ženská těla nebo jejich detailní části, ale také jako grafik, ilustrátor, autor nefigurativních ilustrací poezie a cyklů frotáží. Ve svých dílech postupně zjednodušuje až k abstrakci, kdy model téměř mizí a přestává být závislý na vnějších odpozorovaných tvarech. Kromě toho se věnuje přemalbě již hotových obrazů a reprodukcí známých světových děl.

Již od počátku své umělecké dráhy inklinoval k nepředmětnému zobrazování blízkému informelu, ve kterém pracoval především se strukturou, s reliéfem a s hmotou barev. Jeho osobnostní zaměření mu určilo cestu k výtvarnému lyrismu a meditativním rovinám tvorby. Experimentoval v materiálové oblasti, zejména se stříkanou a litou barvou, kdy barevné hmoty tvořily imanentní součást obrazu, spojené se stěžejním pramenem jeho tvorby, a sice s psychickým automatismem, který se postupně stal ve Filově tvorbě podstatnou a určující složkou obrazu. 

Pozoruhodnou je zejména spolupráce Fily a jeho ženy Doroty Filové. Dorota Filová byla významná slovenská restaurátorka a specialistka na ruské ikony. Profesní souhra mezi partnery nastala již v polovině 70. let, kdy Dorota Filová malovala pro muzeum kopii obrazu z 19. století a připravila si na to dvě plátna, na jednom pracovala zkušebně, na druhém „naostro“. Ukončené, finální plátno putovalo do muzea, zkušební zůstalo v ateliéru a právě ono se stalo inspiračním popudem pro Rudolfa Filu na jeho „dotvoření“. Na světě byla první společná práce, základ budoucí společné tvorby Fily a Filové. 

Významný posun v jejich spolupráci nastal ve chvíli, kdy v polovině 90. let Dorota Filová koupila od starožitníka dvacet starých obrazových rámů a začala uvažovat nad vyplněním jejich prázdného prostoru – jakou předlohu vybrat z dějin umění, aby obsahově a formálně co nejvíce korespondovaly s rámem, jeho tvarem, velikostí i barevností. Už nešlo jen o pouhé kopie a přemalby originálu, ale o řešení celku opačným přístupem, když se obsah a forma obrazu musela přizpůsobit vlastnostem rámu. Záměr Doroty Filové začal nabývat konceptuálního charakteru. Když po důkladné přípravě celkem osobitým způsobem namalovala a osadila všech dvacet rámu, a když do nich zasáhl svým gestickým rukopisem Rudolf Fila, vznikly originální, přitažlivé obrazové objekty. Jednalo se tedy o jakési završení spolupráce mezi Doroty a Rudolfem Filovými. 


Total amount of art

175

Average price increase compared to the startingprice

133 %

Average final price inhammerauctions(2022)

48 333 CZK

Average final price inonlineauctions(2022)

2 500 CZK

Auction record

220 000 CZK

Do you want to price or sell this artist's work?

Auction results and prices


Statistics

Financial volumes per year

Sales per year

Distribution of categoriesRelated categories