Pravoslav Kotík

1889–1970

Get notified about auctioned art

Pravoslav Kotík – významná umělecká osobnost české moderny.

Narozen v Rakovníku (1889). Po maturitě (1907) opustil své rodiště a přestěhoval se do Prahy. Jeho primárním snem a cílem bylo stát se učitelem, přesněji profesorem kreslení, modelování a deskriptivní geometrie. Začal studovat na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1908 až 1912) v ateliéru profesora Emanuela Dítěta, Karla Václava Maška a Jakuba Schikenedera.

Svou první výstavu uspořádal Kotík v roce 1909 v pražském Topičově salonu pod pseudonymem P. Kraus se skupinou Divocí. Aby se stal učitelem, složil v roce 1912 zkoušku na Akademii výtvarných umění v ateliéru českého malíře a univerzitního profesora Jana Preislera. Z finančních důvodů však v roce 1913 Prahu opustil.

V letech 1916 až 1920 byl jedním z členů Spolku výtvarných umělců Mánes.

Roce 1924 – Kotíkova první studijní cesta do Paříže, kterou pak navštěvoval každoročně až do roku 1937.

V roce 1932 se natrvalo přestěhoval do Prahy. Raná díla Pravoslava Kotíka jsou ovlivněna hlavně expresionismem a fauvismem. Ve 20. letech 20. století se inspiroval neoklasicismem a kubismem, se kterým se velmi dobře seznámil na svých studijních cestách po Francii.

Pokusil se zachytit prostý ruch velkoměsta, kavárny nebo restaurace. Byť pocházel z venkova, téma přírody mu nebylo vlastní. Celé Kotíkovo dílo je prostoupeno základním motivem lidské existence v jeho složitých mezilidských vztazích. Lákali ho zejména lidé, jejich pracovní a životní příběhy. Zaměřoval se na existenciální problémy moderního člověka, které se snažil vyjádřit mnoha uměleckými formami.

Pravoslav Kotík je také otcem významného českého umělce Jana Kotíka (1916-2002).


Total amount of art

476

Average price increase compared to the startingprice

144 %

Average final price inhammerauctions(2022)

84 545 CZK

Average final price inonlineauctions(2022)

12 737 CZK

Auction record

900 000 CZK

Do you want to price or sell this artist's work?

Auction results and prices


Statistics

Financial volumes per year

Sales per year

Distribution of categories