Josef Vohrabal

1908–1994

Get notified about auctioned art

Josef Vohrabal – malíř, hudebník, keramik, autodidakt a mimořádně aktivní osobnost, především brněnské výtvarné scény, druhé poloviny 20. století.

Jako malíř se Vohrabal na výtvarném poli objevil poměrně pozdě, a to až na přelomu 50. a 60. let. Pro vývoj jeho tvorby bylo stěžejní především setkání a následné přátelství s Bohumírem Matalem a Jánušem Kubíčkem. Zpočátku tvořil ženské postavy u zrcadla, později se zaměřil na kubizující figurální kompozice hudebníků a sportovců.

V průběhu druhé poloviny 60. let se figura z Vohrabalových děl čím dál více vytrácí. 

V 70. letech prošla Vohrabalova tvorba poměrně velkou formální změnou – autor začal na základě inspirace J. Kubíčka používat enkaustiku. Touto technikou již tvořil především abstraktní kompozice bizarních nepravidelných tvarů s měkkou modelací, převážně sytých barevných odstínů. V centru jeho zájmu byli v té době především hudebníci, popřípadě tanečníci. Sám autor byl muzikálně zaměřena. Hudba a pohyb se tak přirozeně přenesli i do jeho díla výtvarného. Vohrabalovy práce mohou mnohdy svým rytmem a ladností připomínat i díla představitelů orfismu (Roberta Delaunaye). I když v barevnosti jsou Vohrabalovi práce tlumenější a temnější, technika enkaustiky nechává křivky tvarů v jakémsi mlhavém oparu. Plošné barevné segmenty v důmyslné rytmizaci, tak vyvolávají navzdory svému přesnému umístění dojem pohybu v nehlubokém prostoru.


Total amount of art

44

Average price increase compared to the startingprice

147 %

Average final price inhammerauctions(2022)

170 714 CZK

Auction record

230 000 CZK

Do you want to price or sell this artist's work?

Auction results and prices


Statistics

Financial volumes per year

Sales per year

Distribution of categoriesRelated categories