Jiří (Georges) Kars

1880–1945

Get notified about auctioned art

Jiří Kars - příslušník slavné École de Paris (Pařížské školy), který se zapsal k zakladatelskému pokolení českého modrního umění.

Jiří (Georges) Kars, (vlastním jménem Jiří Karpeles) byl proslulý evropský malíř židovského původu, který řadu let prožil na pařížském Montmartru, kde se zařadil k příslušníkům již zmíněné École de Paris.

Po studiích Akademie výtvarných umění v Mnichově pracoval střídavě v Praze, Mnichově

a Paříži, kde se roku 1908 usadil. Jako člověk neobyčejně společensky vybroušený byl Kars

velmi oblíben v kruzích dobové výtvarné i literární avantgardy (G. Apollinaire, P. Picasso, A. Derain, M. Vlaminck, J. Gris, M. Jacob, S. Valadon, M. Utrillo ad.).

Karsovo rané tvůrčí období bylo silně ovlivněno německými impresionisty, zejména Maxem

Liebermannem a Maxem Slevogtem. Nicméně po roce 1910 pro něj mělo klíčový význam

setkání s dílem Paula Cézanna. 

V kubismu našel Kars svou tvůrčí základnu, i když úcta k figuře a předmětu mu nikdy nedovolila rozbít kompaktní tvar. Jeho ženské akty, portréty a zátiší po první světové válce vrchovatě naplňují cíle nově aktualizovaného klasicismu, monumentalitu a řád. Jiří Kars proslul zejména jako malíř ženství v klidné věcnosti, oplývající vyhraněným citem a krásou. 

Z pohledu formálního i výrazového má portrétní tvorba Jiřího Karse mnohdy velmi blízko k dílu Amadea Modiglianiho, Karsova vrstevníka a rovněž představitele Pařížské školy. Oba,

ovlivněni impresionismem, kubismem, africkým sochařstvím a pracemi Henriho de Toulouse-Lautreca a Paula Cézanna, dokázali ve svém díle představit zcela nový prvek jemného poetického erotična.


Total amount of art

52

Average price increase compared to the startingprice

167 %

Average final price inhammerauctions(2022)

240 000 CZK

Auction record

3 150 000 CZK

Do you want to price or sell this artist's work?

Auction results and prices


Statistics

Financial volumes per year

Sales per year

Distribution of categoriesRelated categories