Jiří Hynek Kocman

1947

Get notified about auctioned art

Jiří Hynek Kocman – fenomenální konceptuálního umělce, průkopníka v oblasti project-art, mail-art, stamp-art a paper-art. Výtvarník, který naprosto originálně pojal médium papíru, které spolu s knihou kanonizoval, jako samostatnou uměleckou disciplínu, a to nejen prostřednictvím své vlastní tvorby, ale i díky založení a vedení Ateliéru papíru a knihy na brněnské FaVU VUT (1998-2011).

Kocmanovi počátky však měli od výtvarného umění na míle daleko. Byť se o vizuální tvorbu zajímal, vystudoval i přesto Vysokou školu veterinární a 27 let zůstal v oboru, jako klinický farmakolog. 

Vizuální tvorbou se začal zabývat okolo roku 1965, kdy bral soukromé hodiny u teoretika Jiřího Valocha, uměleckého knihaře Jindřicha Svobody a restaurátora Tomáše Vyskočila.

Zpočátku se Kocman vyjadřoval prostřednictvím kresby a grafiky. Od roku 1970 přešel ke konceptuálnímu umění a zaměřil se na komunikaci mezi autorem a adresátem. Tehdy vznikala díla, která Kocman zaštítil společným názvem: „My Activity“. Většina těchto aktivit byla soustředěna na oblast komunikace, přičemž stěžejní při ní bylo vytvořit individuální vztah mezi autorem a adresátem. Tyto práce, které mnohdy ani neměly charakter uměleckého díla, byly vytvořeny ve formátu snadno šiřitelném pomocí korespondence, tedy jako mail-art. Tím se dostávaly nejen do okruhu Kocmanových kolegů a přátel, tak i na zahraniční přehlídky a výstavy, kde se autor dostával do povědomí, jakožto konceptuální umělec. 

V polovině 70. let na základě inflace mail-artu, se Kocman ve své tvorbě zaměřil nikoliv na poselství obsahu, ale na nosič samotný – médium papíru. Tehdy začal tvořit autorské knihy. 

Prostřednictvím své práce Kocman ukazuje na samotné fyzické vlastnosti a kvality, autonomii papíru a knihy. Nejedná se o pouhé nosiče informací. Papír i kniha jsou skrze svou matérii a způsob zpracování sami sobě obsahem a poselstvím zároveň. 

Kocmanovy autorské papíry a knihy tak v sobě mají zvláštní magii, která problematizuje klasické vnímání základů konceptuální tvorby – v jeho díle je kladen důraz, jak na myšlenku, tak ale i na specifika materiálového provedení

Díla Jiřího Hynka Kocmana byla prezentována na desítkách samostatných i kolektivních výstavách doma i v zahraničí. Pro svůj originální a nevídaný přístup k médiu papíru a knihy se Kocman nesmazatelně zapsal, jako klíčová postava českého konceptuálního umění.


Total amount of art

121

Average price increase compared to the startingprice

220 %

Average final price inonlineauctions(2022)

1 650 CZK

Auction record

26 000 CZK

Do you want to price or sell this artist's work?

Auction results and prices


Statistics

Financial volumes per year

Sales per year

Distribution of categoriesRelated categories