Bohdan Lacina

1912–1971

Get notified about auctioned art

Akademický malíř, grafik, ilustrátor, sochař a pedagog Bohdan Lacina, umělec, jehož dílo, navzdory příslušnosti k válečné skupině Ra, zaujímá v kontextu českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století postavení do značné míry solitérní.

Lacina se narodil 15. února v malé obci Německé (dnešní Sněžné) rozkládající se v Českomoravské vrchovině, okres Žďár nad Sázavou.

Roku 1931 začala Lacinova studia na technice v Brně, odešel již po roce a přestoupil na Vysokou školu architektury do Prahy. Zde studoval až do roku 1937 učitelský obor se zaměřením na kreslení a deskriptivní geometrii. Jeho profesory byli například Cyril Bouda a Oldřich Blažíček. Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší část Lacinovy tvorby tvořily knižní ilustrace, monumentální realizace a volná grafika.

Mezi výtvarné umělce vstoupil jako člen tzv. Levé fronty (což byla skupina českých levicově orientovaných umělců a intelektuálů, která nahradila činnost Svazu moderní kultury Devětsil). K Lacinovým velkým vzorům patřili například Josef Šíma nebo Salvador Dalí. Velký význam pro jeho budoucí uměleckou tvorbu mělo také seznámení s Karlem Teigem v roce 1934. Obdiv k surrealismu stál i v počátcích přátelství mezi Bohdanem Lacinou a Václavem Zikmundem. Jejich spolupráce měla za následek zrození rakovnické knižní edice s názvem Ra, z níž se o deset let později stala skupina se stejným pojmenováním. Společným dílem těchto dvou umělců byla také výtvarná podoba bibliografického vydání Máchova Máje v roce 1936. Pro toto dílo vytvořil Lacina sedm děl pomocí suché jehly. 

Na konci 30. let se uzavírá u Laciny období ortodoxního surrealismu. 

Ve 40. letech dozrává jeho výrazová forma a vyjadřovací styl. Začíná se již objevovat pro něj později tak typický výtvarný rukopis a meditativní poloha jeho imaginace. Svou formou vyjádření nepopisuje pouze jevy a věci takové, jak je vidíme, ale směřuje k jejich vnitřní podstatě. V jeho obrazech, na nichž zobrazuje krajiny, zátiší hudební či figurální motivy, nelze zpozorovat přesné hranice. Mísí se zde prvky organické s anorganickými, či svět rostlinný s živočišným. Lacinovy obrazy se neobrací pouze k očím pozorovatele, ale snaží se zapůsobit především na jeho mysl a podvědomí. V tomto období se Lacina intenzivně věnoval také knižní grafice. Ke knihám, a především k poezii měl velmi vřelý vztah. V jeho podání nešlo pouze a jen o ilustraci. Snažil vyjádřit smysl vnitřního ducha díla. Nejvíce používanou technikou se pro něj stal dřevoryt, v němž dosáhl mimořádného uznání. 

V roce 1946 vystoupil Bohdan Lacina společně s dalšími názorově blízkými umělci a budoucími členy skupina Ra v programovém sborníku s názvem: „A zatím co válka“. Důsledkem společenských a politických změn byla skupina označena za nežádoucí. Její aktivity pomalu doznívaly a s tímto také postupně ustávala malířská činnost a tvorba Bohdana Laciny. Té později zcela zanechává a věnuje se výhradně pedagogice a knižní grafice. Jako pedagog působil především v Brně, například na Výzkumném ústavu pedagogickém, na Vysoké škole architektury, Vyšší škole uměleckého průmyslu na katedře výtvarné výchovy, na Vyšší škole pedagogické a na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně na katedře dějin umění a výtvarné výchovy. 

Od konce 50. let se opět vrací ke své životní lásce, a to k malířské paletě. 

Toto období bylo pro Bohdana Lacinu nesmírně obtížné a jakýmsi jeho symbolickým koncem byla výstava v Moravské galerii roku 1963. Zde se návštěvníkům dostalo srovnání první a druhé (staré a nové) etapy tvorby. Vedle potemnělých děl 40. let se zde objevila díla projasněné mnohem bohatší barevnou paletou. I v tomto náročném období se Lacinovou inspirací stala opět jeho domovská krajina. Tehdy vytvořil neuvěřitelné množství obrazů. Intenzivně maloval a rozpracovával další a další nová plátna, jakoby sám cítil, že jeho čas se krátí. V tomto období vznikaly rozměrné pastely. 

Hořká zkušenost ze srpna 1968 přivedla Lacinu k novým nadčasovým tématům. K těm například patřily symboly piet a ikarských pádů (jež měly symbolizovat zmařené naděje), ale také vytrvalá víra v budoucnost a trvalé nezměnitelné humanistické hodnoty, jež vtělil do postav madon. 

V těchto chvílích pocítil potřebu dalších nových forem výtvarného vyjádření, což Lacinu přivedlo k trojrozměrnému ztvárnění myšlenek. Ve své rodné vysočanské chalupě vytvářel z kmenů a pařezů dřevěné skulptury, které už bohužel nedokončil. 

Bohdan Lacina zemřel ve své rodné vesnici Sněžné 6. července 1971.


Total amount of art

99

Average price increase compared to the startingprice

134 %

Average final price inhammerauctions(2022)

750 000 CZK

Average final price inonlineauctions(2022)

477 CZK

Auction record

1 200 000 CZK

Do you want to price or sell this artist's work?

Auction results and prices page 3 out of 4


Statistics

Financial volumes per year

Sales per year

Distribution of categoriesRelated categories