Blog
Share:

RUDOLF PAVEL (1943)

19/4/2021

Pavel Rudolf, malíř, grafik, fotograf, tvůrce autorských knih a realizací v prostoru, patří k výrazným osobnostem geometrické abstrakce a československého konceptu.

Počátky jeho tvorby úzce souvisí s lettrismem, k písmu a textu se v průběhu let opakovaně vrací. Výtvarník zastává názor, že všechny jevy podléhají určitým zákonům proměn a vývoje. Nic není neměnné, jednou provždy dané. Je dán pouze bod, ale ten se také pohybuje. Všechno je v pohybu. 

Základním stavebním kamenem Rudolfovi tvorby je konkrétní bod v prostoru. Tento bod je možno propojit s jakýmkoliv dalším definovaným bodem. Soustava těchto bodů může utvářet vrcholy jednotlivých obrazců a těles. Výsledné spojnice, jakési trajektorie, vypovídají o možnosti přímočarého či složeného pohybu a na plátně jsou nositelkami vizuálního záznamu. Nejčastěji se jedná o tenké kresebné linie. Předem formulované pravidlo vždy uvádí cyklus kreseb a maleb, ve kterých Pavel Rudolf zkoumá všechny možnosti, které mu jím stanovená závazná formulace umožňuje. Vznikají tak série prací, které důsledně dokumentují způsob autorova uvažování. 

K nejzajímavějším Rudolfovým cyklům patří práce, ve kterých je obrazová plocha plátna zaplňována kresebnými liniemi kružnic. Jejich množství a vzájemné prolínání vytváří velmi hustou strukturu, která se vizuálně dá připodobnit k výšivce či k technice drátování. 

Jeho zásahy do tištěných materiálů – fotografie, hudební partitury a textové záznamy – a tvorba v prostoru vypovídají o jeho vazbě ke konceptu, zároveň však neztrácí souvislost s elementárními prvky geometrického názvosloví.

K zajímavým cyklům patří také série hudebních partitur. Tvorba Pavla Rudolfa je spjata s Brnem, ve kterém žije a pracuje. Na výtvarné scéně na sebe upozorňuje již začátkem 60. let. Jeho tvorbu velmi pozorně sledoval teoretik umění Jiří Valoch.

Share: