Alois Fišárek

1906–1980

Get notified about auctioned art

Významný český malíř a profesor VŠUP a AVU. Jeho tvorba je charakteristická uvolněným malířským projevem, smyslem pro barvu a monumentální dekorativismus. Zahrnuje krajinomalbu, portrét, zátiší a figurální kompozice, často s lidovými motivy.

V roce 1924 přichází mladý Alois Fišárek z rodného Prostějova do Prahy, která mu přinesla bohatý výtvarný rozhled. Stejného roku započal studium na pražské AVU v krajinářském ateliéru Otakara Nejedlého. 

Práce Aloise Fišárka z prvních let studia se nedochovaly. Je však jisté, že již v tomto období byl velmi úspěšný. Potvrzuje to především fakt, že v roce 1926 získal francouzské měsíční stipendium. Studia na pražské Akademii výtvarných umění ukončil v roce 1929 tzv. čestným rokem (privilegium udělované jen nejlepším studentům). Již téhož roku (1929) vystavoval soubor děl na členské výstavě Mánesa v Obecním domě v Praze.

Vůdčím tématem Aloise Fišárka se v jeho prvním uměleckém období stalo zátiší. Sám vždy tvrdil, že zátiší je nevhodnější k prověřování malíře a jeho postoje a tlumočení pohledu na svět. Během své tvorby se Fišárek nikdy naplno nepřiklonil k žádnému z dobových směrů. Stále se vracel k základům moderního umění. Snažil se z tradičního postupu vydobýt nové prostředky k vyjádření nové senzibility. Pro tvorbu Aloise Fišárka a především pro jeho výtvarný talent byla velmi typická spontánnost a snaha o ovládnutí obrazové plochy. 

Život i tvorbu umělce velmi ovlivnilo období od roku 1938. Ještě před začátkem války opustil Prahu a přestěhoval se do Opočna, kde zůstal až do roku 1945. Co se týče výtvarné činnosti, umělec v době války tvořil velmi málo. Jeho zájem se stočil více k přírodě, která dříve jako námět obrazů zůstávala v pozadí. 


Total amount of art

24

Average price increase compared to the startingprice

138 %

Average final price inhammerauctions(2022)

70 000 CZK

Auction record

70 000 CZK

Do you want to price or sell this artist's work?

Auction results and prices


Statistics

Financial volumes per year

Sales per year

Distribution of categoriesRelated categories