Blog
Sdílet:

ZMĚNY AUKČNÍHO ŘÁDU INTERNETOVÝCH DRAŽEB

21/12/2021

Vážení sběratelé výtvarného umění. Rádi bychom vás informovali o nadcházejících změnách v oblasti internetových dražeb platných od 1. ledna 2022.

Všichni dobře známe tu ustálenou verzi našich aukcí, v nichž se v galerijních místnostech draží vzácná umělecká díla. Nabídky v hodnotách stovek tisíc či milionů korun se uskutečňují lehkým zvednutím ruky s přiděleným dražebním číslem. Aukce, u kterých mnohdy dochází k napjatým nabídkám, kdy se sběratelé snaží vyjít vítězně ze souboje o draženou položku, zatímco diváci v aukční síni přihlížejí a lapají po dechu v napětí. To samé se nyní, i když bez diváků, odehrává ve virtuálním světě internetových aukcí.

Kdysi před 10 lety jsme jako "doplněk" našeho aukčního domu a jako první v ČR nabídli sběratelům možnost nakupovat umělecká díla i formou internetové aukce. Tato okrajová nabídka se postupem času rozrostla a nyní naše internetové aukce sleduje více než 6000 registrovaných dražitelů.

Trend vzrůstajícího zájmu zákazníků o nákup právě prostřednictvím internetového prodeje zaznamenala v posledních dvou letech zasažených pandemickou krizí - vedle mnohých, i naše aukční společnost.

Jelikož se snažíme vycházet vstříc požadavkům našich klientů a současně udržet vysokou kvalitu nabízených položek a úrovně prodeje, budeme v následujících letech postupně pracovat na tom, abychom nabídli našim zákazníkům maximálně pohodlný a bezpečný systém prodeje uměleckých děl.

V současné době dojde zatím jen ke kosmetickým úpravám, díky nimž se celý systém zefektivní, zrychlí a současně pomůže nastavit parametry prodeje tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a funkční. Tyto změny budou postupné a budeme vás o nich vždy předem informovat.

Jak jste si již určitě všimli, z důvodu zavedení změn a jejich jasného oddělení od původní verze, dojde v týdnu od 27/12/2021 do 03/01/2022 k přerušení internetových dražeb, aby se podařilo bezchybně přejít na systém nový. Další internetová aukce tak bude opět spuštěna od 10/01/2022.

Rádi bychom vás tedy upozornili na nadcházející změny aukčního řádu 1. ACB v oblasti internetové dražby, které budou platné od 1. ledna 2022.

1.  V novém systému dojde ke zkrácení intervalu mezi jednotlivými draženými položkami z původních 15 minut na 10 minut. 

2.  Je-li proveden příhoz během poslední 1 minuty aukce dané položky, je plánovaný čas ukončení aukce díla prodloužen o 1 minutu. Čas ukončení aukce je prodlužován tak dlouho, dokud jsou činěny příhozy.

3.  Kupujícímu (dražiteli) je navýšena aukční provize z původních 15% na 20% z dosažené ceny díla.

Sdílet: