Blog
Sdílet:

JIŘÍ HYNEK KOCMAN (1947)

27/7/2021

6. srpna oslavíme 74. výročí narození fenomenálního konceptuálního umělce Jiřího Hynka Kocmana – průkopníka v oblasti project-art, mail-art, stamp-art a paper-art. K této příležitosti jsme pro vás v internetové aukci připravili nabídku několika jeho děl.

Jiří Hynek Kocman je umělec, který naprosto originálně pojal médium papíru, které spolu s knihou kanonizoval jako samostatnou uměleckou disciplínu a to nejen prostřednictvím své vlastní tvorby, ale i díky založení a vedení Ateliéru papíru a knihy na brněnské FaVU VUT (1998-2011).

Kocmanovy počátky však měly od výtvarného umění na míle daleko. Byť se o vizuální tvorbu zajímal, vystudoval přesto Vysokou školu veterinární a 27 let zůstal v oboru jako klinický farmakolog.

Vizuální tvorbou se začal zabývat okolo roku 1965, kdy bral soukromé hodiny u teoretika Jiřího Valocha, uměleckého knihaře Jindřicha Svobody a restaurátora Tomáše Vyskočila. 

Zpočátku se Kocman vyjadřoval prostřednictvím kresby, grafiky. Od roku 1970 přešel ke konceptuálnímu umění a soustředil se na komunikaci mezi autorem a adresátem. Tehdy vznikala díla, která Kocman zaštiťuje společným názvem „My Activity“. Většina těchto aktivit byla soustředěna na oblast komunikace, přičemž stěžejní při ní bylo vytvořit individuální vztah mezi autorem a adresátem. Tyto práce, které mnohdy ani neměly charakter uměleckého díla, byly vytvořeny ve formátu snadno šiřitelném pomocí korespondence, tedy jako mail-art. Tím se dostávaly nejen do okruhu Kocmanových kolegů a přátel, tak i na zahraniční přehlídky a výstavy, kde se autor dostával do povědomí, jakožto konceptuální umělec.

V polovině sedmdesátých let na základě inflace mail-artu, se Kocman ve své tvorbě zaměřil nikoliv na poselství obsahu, ale na nosič samotný – médium papíru. Tehdy začal tvořit autorské knihy. 

Prostřednictvím své práce Kocman ukazuje na samotné fyzické vlastnosti a kvality, autonomii papíru a knihy. Nejedná se o pouhé nosiče informací. Papír i kniha jsou skrze svou matérii a způsob zpracování sami sobě obsahem a poselstvím zároveň. 

Kocmanovy autorské papíry a knihy tak v sobě mají zvláštní magii, která problematizuje klasické vnímání základů konceptuální tvorby. V jeho díle je kladen důraz, jak na myšlenku, tak ale i na specifika materiálového provedení. 

Díla Jiřího Hynka Kocmana byla prezentována na desítkách samostatných i kolektivních výstavách doma i v zahraničí. Pro svůj originální a nevídaný přístup k médiu papíru a knihy se Kocman nesmazatelně zapsa jako klíčová postava českého konceptuálního umění.


Díla Jiřího Hynka Kocmana v internetové aukci:

Sdílet: