Blog
Sdílet:

CHARITATIVNÍ AUKCE PRO UKRAJINU

4/4/2022

V 87. aukci exkluzivního výběru výtvarného umění bude i mimořádně zařazena charitativní aukce pro Ukrajinu ve spolupráci s Jiřím Dobešem a jeho galerií MAGNA. K dílům z charitativní části aukce nebude účtována žádná aukční přirážka. 100 % výtěžku této aukce bude poskytnuto partnerovi pomoci - Charitě České republiky.

Vážení přátelé umění,

přibližně po 55 letech od období "pražského jara" jsme se v civilizované a snad i dosud demokratické Evropě dočkali toho, co již asi nikdo neočekával a Evropa se ocitla na prahu další minimálně "studené" války. Podobně jako v letech 1967-1968, kdy se česká společnost začala výrazněji otevírat světu, otevírala se v posledních letech světu i Ukrajina v celé své společenské šíři. ... a historie se bohužel opakuje - soudruhům to "nevoní" a rozhodli se do ukrajinské společnosti střílet jen proto, že si na své svobodě trvá.

Jejich odvahu a odhodlání je nutno podpořit, aby se na bývalých hranicích Československa neobjevil nový soused, jakýsi novodobý sovětský protektorát. Z Užhorodu do Ostravy či do Brna už to je jenom kousek. Každý by měl proto pomáhat tak jak nejlépe může a umí.

Oslovil jsem proto mnoho kvalitních a oceňovaných současných umělců, s kterými jsme v posledních letech spolupracovali a většina z nich reagovala pozitivně na mou výzvu zrealizovat charitativní aukci jejich uměleckých děl. Někteří již věnovali své dílo jinde, do aukcí, které byly zorganizovány třeba jen na internetu, rychleji. Ten nápad mělo samozřejmě ve stejné době více galerií a to je dobře. Když vidím rozsah zkázy a utrpení, jsem si stoprocentně jistý, že nebude stačit jen podpora v prvotní "charitativní euforii", která se může rychle vyčerpat.

Jsem proto velmi rád, že po ose Ostrava-Brno-Praha se nám ve spolupráci s panem Rybářem podařilo v řádu dní zorganizovat a společně s prezentací v tištěném katalogu odprezentovat výběr skutečně kvalitních děl současného umění. V době, kdy píši tento text nevíme, zda válka bude trvat další týdny, měsíce nebo roky, nebo bude již třeba ukončena (kéž by). Co vím ale jistě je to, že na naši podporu čeká obrovské množství lidí.

Proto jsme se rozhodli 100 % výtěžku této charitativní aukce poskytnout takovému příjemci, který jej dokáže efektivně využít v jakékoliv době a na jakémkoliv místě podle toho, jak se potřeby obětí války proměňují v čase. Tímto partnerem je Charita Česká republika, která již dnes expeduje 2 kamiony materiální pomoci s jídlem, léky a hygienickým materiálem týdně, dodává do vybombardovaných míst elektrocentrály a plánuje i další potřebné projekty.

Vydražitelům všech děl poskytneme aktuální kontakt s pokyny a číslem účtu Charity Česká republiky, kde částku, za kterou dané dílo vydražíte, zašlete a po zaslání potvrzení o daru vám dané vydražené dílo předáme.

Po dohodě se všemi umělci jsou vyvolávací ceny nastaveny na 2/3 autorských cen, abychom zpřístupnili možnost zakoupit si kvalitní umělecké dílo co největšímu počtu zájemců.

Děkuji všem dražitelům a věřím, že i naše podpora pomůže následky ruské agrese alespoň trochu zmírnit.

Jiří Dobeš

galerie MAGNA

Sdílet: