Olga Karlíková

1923–2004

Get notified about auctioned art

Olga Karlíková – nepřehlédnutelná figura české poválečné výtvarné scény. Autorka se silným zaujetím pro strukturální abstrakci, informel a akustickou kresbu.

Roku 1948 Karlíková úspěšně absolvovala pražskou Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, v textilním ateliéru. Její volnou tvorbu záhy podstatně ovlivnil okruh umělců zformovaný okolo malíře a teoretika Václava Bartovského, kteří později utvořili jádro skupiny UB 12, v níž kromě Bartovského působili Václav Boštík, Adriena Šimotová, Jiří John, Stanislav Kolíbal a několik dalších tvůrců. Názorově blízkým kritikem a teoretikem jim byl Jindřich Chalupecký, s nímž se u Bartovského setkávali.

Společně s volnou tvorbou navrhovala Karlíková v letech 1949-1976 design textilu pro ÚBOK (Ústředí bytové a oděvní kultury) instituci pro niž pracovala i řada dalších výtvarníků. V době, kdy nebylo možné vystavit abstraktní dílo, umožňovala tato designérská činnost pracovat s abstrakcí, (viz. česká účast na Světové výstavě EXPO 58.)

Od 60. let se tvorba Karlíkové zaměřila na záznam akustiky přírodních procesů, k detailům jejich nepostižitelné nekonečnosti, představovaným u ní „zpěvy“ ptáků, velryb, kuňkáním žab, ale i zvuky zvonů a bubnů. Zaznamenávala je kresbami tužkou, štětcem a tuší, perem, záznamy měly skripturální charakter. Někdy Karlíková zachycovala zvuky přírody způsobem podobným seismografickému záznamu průběhu a intenzity zvuku na postupně odvíjené roli papíru. Zároveň ale tyto záznamy převáděla i do obrazové podoby, v barevných plochách si však stále ponechávaly skripturální charakter.

V 60. letech se zvukovými záznamy a notacemi zabýval na Black Mountain College John Cage a jeho žáci. Na konci 50. let vytvořil Edgar Varése pro Corbusiérův pavilon na Expo 58 partituru jeho zvukové konstrukce Poéme électronique, rovněž Milan Grygar vytvářel v 60. letech svoje performativní akustické kresby. Tvorba Olgy Karlíkové tak představuje svým dílem, ve strukturálních obrazových podobách země a vody spontánní analogii landartu, zároveň svým způsobem transformace přírodních akustických fenoménů do jisté míry předjímá konceptuální záměry, což ostatně dokládá i její účast v roce 1993 na výstavě konceptuální tvorby M. Pally, M. Šejna a M. Maura.


Total amount of art

30

Average price increase compared to the startingprice

103 %

Average final price inhammerauctions(2022)

680 000 CZK

Auction record

680 000 CZK

Do you want to price or sell this artist's work?


Statistics

Financial volumes per year

Sales per year

Distribution of categoriesRelated categories