Josef Istler

1919–2000

Get notified about auctioned art

Významný český malíř a grafik Josef Istler se narodil 13. listopadu 1919 v Praze. Dnes je řazen mezi výrazného představitele surrealismu, informelu a jako vůdčí osobnost lyrické abstrakce. 

Istler býval často považován za autodidakta. Kromě ročního studia v Jugoslávii (1938-1939) v ateliéru německého malíře Waltera Hoffnera, jej silně ovlivnilo přátelství a spolupráce s Karlem Teigem a Toyen, s nimiž se seznámil během roku 1941. 

V domácím prostředí se Istler velkolepě představil počínaje rokem 1945 na výstavě Konfrontace II, dále na členských výstavách Mánesa, samostatných přehlídkách i výstavách skupiny Ra – na jejímž spoluzaložení se roku 1942 sám podílel. 

Mezi další Istlerova důležitá členství, můžeme uvést hnutí Phases (1946) spojené s osobou francouzského básníka a uměleckého kritika Édouarda Jaguera; dále mezinárodní uměleckou skupinu CoBrA (Copenhagen, Bruxelles, Amsterdam, 1948-1951); společnost Karla Teigeho a SČVG Hollar. 

Za základní charakteristiky Istlerova uměleckého výrazu lze označit mistrné spojení emoce a ostrého intelektu, fascinující koexistenci spontánnosti a exaktnosti.

Josef Istler od počátku své tvůrčí dráhy rovnoměrně rozděloval svou aktivitu mezi malbu a grafiku – v obou tvůrčích odvětvích zaujal již na prvních poválečných výstavách mimořádnou originalitou svého výtvarného tvarosloví. Jeho surrealistická a abstraktní tvorba zaznamenala svým nevšedním prolnutím pronikavé obohacení nejen pro celou domácí, ale také mezinárodní scénu. 

Během svého života byl Istelr při svém uměleckém tvoření velmi ovlivněn společenskou situací. Za doby okupace a heydrichiády se do jeho tvorby silně promítal vliv surrealismu. V 50. letech jeho tendence směřovaly k abstrakci a jakémusi experimentování se strukturou a formou. 

V 60. letech pak vytvářel svá monumentální díla a zkoumal nejrozmanitější techniky. Mohl se měřit s takovými radikály abstraktního informelu, jako byli Jackson Pollock či Marc Tobey. 

Typickým znakem Istlerových děl však vždy zůstalo: konstruktivní metafora, výrazová struktura a fantomatická postava. 

Josef Istler zemřel 19. června 2000 v Praze, prakticky až do úplného konce svého života byl umělecky činný.


Total amount of art

930

Average price increase compared to the startingprice

147 %

Average final price inhammerauctions(2022)

47 571 CZK

Average final price inonlineauctions(2022)

2 975 CZK

Auction record

1 700 000 CZK

Do you want to price or sell this artist's work?

Auction results and prices page 3 out of 13


Statistics

Financial volumes per year

Sales per year

Distribution of categories