Jaroslav Róna

1957

Get notified about auctioned art

Pražský rodák – Jaroslav Róna. Umělce s širokým polem působnosti, jehož jméno se pojí napříč oblastmi malířství, sochařství, scénografie, literatury, ale i s herectvím a pedagogikou.

Své vzdělání ukončil Róna absolutoriem pražské VŠUP (1978-1984) ve sklářském ateliéru profesora Stanislava Libenského. Tři roky na to spoluzaložil a stal se samotným autorem jména umělecké skupiny Tvrdohlaví (1987-2001), mezi jejíž členy patřili jeho spolužáci a vrstevníci: Jiří David, Stanislav Diviš, Michal Gabriel, Zdeněk Lhotský, Stefan Milkov, Petr Nikl, František Skála, Čestmír Suška a Václav Marhoul.

Jedním z klíčových motivů Rónovy tvorby – je tíha lidského bytí, jeho nahodilost, krutost, absurdita i konečnost, atmosféra ohrožení člověka a jeho lidství. 

Svými díly Róna často odkazuje na násilnosti a zvěrstva 20. století, nikoli však přímo, ale prostřednictvím podobenství. Sám autor tvrdí, že umělci by měli být schopni vnímat i temný tón světa, jeho krutost a absurditu. Jeho tezí je, že na svět se nelze dívat jen z té příjemné strany, jakoby estetickým kukátkem – umění potřebuje obě polohy. Róna tak ve své tvorbě hledá nový neotřelý úhel pohledu, díky němuž reflektuje minulost, současnost a ukazuje i na budoucnost. 

Jak sám autor uvedl, v tvorbě jej silně ovlivnili: Picasso, Gauguin, Moore, Giacometti, Kubin, Kafka, Hemingway, Vian a skupina Monty Python. Dále pak Zrzavý, Guttfreund, Vančura a divadlo Sklep. 

V médiu plastiky ve veřejném prostoru se Róna významně zapsal jako autor například: monumentální, osm metrů vysoké, bronzové sochy s názvem „Odvaha“ (2015) na počest markraběte Jošta Lucemburského na Moravské náměstí v Brně; dále žulovou sochou vážící osmnáct tun „Vítězství robotů (Victoria robotorum)“(2020), pro Český pavilon EXPO v Dubaji.

Nicméně snad nejslavnějším Rónovým sochařským počinem, je 

„Pomník Franze Kafky“ v Praze na rozhraní Starého Města a Josefova mezi presbytářem Kostela svatého Ducha a Španělskou synagogou. 

Svou rozsáhlou tvorbou se Jaroslav Róna nepochybně stal nepřehlédnutelným a možno říct, že i trvalý úkaz české umělecké scény.


Total amount of art

40

Average price increase compared to the startingprice

143 %

Average final price inhammerauctions(2022)

490 000 CZK

Auction record

550 000 CZK

Do you want to price or sell this artist's work?

Auction results and prices


Statistics

Financial volumes per year

Sales per year

Distribution of categories