Jan Konůpek

1883–1950

Get notified about auctioned art

Český grafik, malíř, ilustrátor, rytec a příležitostný výtvarný kritik – Jan Konůpek. Člen Sdružení českých umělců grafiků Hollar a Spolku výtvarných umělců Mánes (mezi lety 1913-1929). Spoluzakladatel důležitého grafického revu Veraikon a skupiny symbolistních grafiků Sursum. Od roku 1946 řádný člen České akademie věd a umění.

Jan Konůpek se narodil jako syn gymnaziálního profesora v Mladé Boleslavi. Roku 1899 získal jeho otec místo profesora na reálném gymnáziu v Křemencové ulici v Praze, rodina se tak přestěhovala do Nového Města pražského a Jan roku 1901 odmaturoval na tomto reálném gymnáziu. V letech 1903-1906 studoval architekturu u profesorů Kouly a Schulze na ČVUT v Praze. Na polytechnice se seznámil s P. Janákem a V. V. Štechem, kteří ovlivnili jeho rozhodnutí studovat výtvarnou školu. V letech 1906-1908 absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění, kde studoval v ateliéru pro monumentální malbu Maxmiliána Pirnera, u prof. V. Bukovace a u grafika Alessandra de Pian.

Při pohledu na průřez Konůpkovým dílem vidíme jeho silné zaujetí mystikou a vizionářstvím, podobně jako tomu bylo například v rané tvorbě Františka Kupky, Františka Bílka, Josefa Váchala. Za nejvýznamnější jsou považována Konůpkova díla z počátku 20. století, která jsou ovlivněna symbolismem a stylizována dle secesní klimtovské ornamentiky. Konůpka ovlivnil také německý a severský expresionismus (například v díle E. Muncha), přechodně se věnoval i kubismus, jehož některé prvky se staly natrvalo součástí jeho výtvarného projevu. U mnoha prací je vidět podobná kubistická estetika jako u děl Bohumila Kubišty nebo Václava Špály. Důležitou roli v Konůpkově tvorbě sehrála také imaginativní, tajuplná krajina připomínající duch surrealismu. Na tvorbě Jana Konůpka se potvrzuje, jak bravurním eklektikem byl. Zároveň si však jeho dílo uchovává svou originalitu a osobitý rukopis, který teprve čeká na své plné docenění. 


Total amount of art

324

Average price increase compared to the startingprice

133 %

Average final price inhammerauctions(2022)

27 600 CZK

Average final price inonlineauctions(2022)

6 715 CZK

Auction record

48 000 CZK

Do you want to price or sell this artist's work?

Auction results and prices


Statistics

Financial volumes per year

Sales per year

Distribution of categoriesRelated categories