Vesnická stavení u rybníka

olej, plátno

39 x 59 cm

Signatura slovně: sign. PD V. Beneš

Chcete ocenit nebo prodat dílo tohoto autora?