Figurální kompozice

olej, plátno

34 x 53 cm

Signatura slovně: sign. PD Brunner

Chcete ocenit nebo prodat dílo tohoto autora?