Stereoskopický obraz PSR 8554 1982

Kód položky: 58356

1982

objekt, optický reliéf

v 85 ✕ š 85 cm

Signatura: na rubu Wilding

na rubu název díla autorem

Na dotaz

"Cílem je aktivovat a přehodnotit vnímání pozorovatele."

Autorem zde představého díla je fenomenální opto-kinetický umělec 20. století Ludwig Wilding. Výtvarník jehož tvorba byla silně ovlivněna mimo jiné hnutími GRAV (Group de recherche d’art visuele) a Nouvelle Tendence – v rámci níž vystavoval v letech 1964 a 1965 v Paříži.
Pomocí linie Wilding vytvářel dimenzi, jak skutečnou, tak i iluzorní. Jeho základním cílem přitom bylo aktivovat a přehodnotit vnímání pozorovatele. Jak sám pro svou monografii uvedl: 


S dvourozměrným překrýváním liniových mřížek vytváří optické zesílení v průsečíku linek vzor, který se skládá ze součtu dvou mřížek; s liniemi s mírnými fluktuacemi nebo nepravidelnostmi dochází k interferenčnímu vzoru, který je známý jako moiré. S přesným uspořádáním se objeví jednotný vzor a s několika překryvy vznikají velmi složité fantastické figurace. Příroda rovněž vytváří takové interferenční vzory (u motýlů, plazů apod.). Je až zarážející, jaká rozmanitost obrazových vzorů je u tohoto procesu možná. Interferenční metoda představuje novou metodu umělecké tvorby a v mnoha případech překračuje naši utvrzelou představivost. A tak nachází teze Paula Klee své opodstatnění: ‚Neztvárňujte podle přírody, nýbrž jako příroda‘.


Související kategorie

Chcete ocenit nebo prodat dílo tohoto autora?