Krajina s říčkou

olej, lepenka

26 x 36 cm

Signatura slovně: sign. PD K. Boháček

Chcete ocenit nebo prodat dílo tohoto autora?