Blog
Sdílet:

ZÁTIŠÍ S HRUŠKAMI, VÍNEM A POHÁREM (1931)

15/10/2021

Mistrovsky koncipované dílo lyrické poetiky kubismu Emila Filly (1882–1953)

85. AUKCE ČESKÉHO A ZAHRANIČNÍHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ // Neděle 24/10/2021 // 13:30 // Topičův salon, Praha

Obraz „Zátiší s hruškami, vínem a pohárem“ je originálním, velmi krásně tvarově, barevně i strukturálně koncipovaným lyricky kubistickým dílem Emila Filly, autora, jehož výtvarný talent, silné intelektuální založení a úctyhodná sečtělost z něj učinily vskutku ojedinělou kulturní osobnost své doby, obdařenou zvláštním fluidem vážnosti a význačnosti. Suverénní všestrannost i určité doktrinářství přitahovalo i odrazovalo jeho současníky. Svou aktivní a důslednou vírou v Picassův kubismus působil až dojmem jakési „posedlosti“, umanutí, v němž však bylo stále dostatek prostoru pro individuální a osobité laborování s principy, jimiž temperamentní Španěl provždy změnil podobu výtvarného umění dvacátého století.

Emil Filla se narodil 4. dubna 1882 ve Chropyni. V letech 1903–1906 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Františka Thieleho a Vlaha Bukovace. Zásadní událostí v dějinách českého moderního umění se stal již autorův podíl na výstavách skupiny Osma v letech 1907 a 1908. Pro utváření jeho tehdejšího tvůrčího profilu byla rozhodující pražská výstava norského malíře Edvarda Muncha (1905). Od roku 1911 se Fillův zájem o moderní evropské umění soustředil především na Paříž. 

Spolu s dalšími českými umělci rozpoznal převratný význam Picassova a Braquova kubismu. Filla se stal spolu s Ottou Gutfreundem umělcem, který dokázal kongeniálně rozvinout poetiku kubismu v dílech jeho analytické i syntetické fáze. Na uplatnění kubismu ve vývoji českého moderního umění se podílel i organizačně.

Byl zakládajícím členem Skupiny výtvarných umělců a redaktorem Uměleckého měsíčníku. V letech 1914–1920 žil v exilu v Holandsku, kde se stal uznávanou osobností mezinárodní umělecké avantgardy. Na dobovém kulturním dění se podílel i politicky účastí v českém zahraničním odboji. Studoval holandské malířství sedmnáctého století a zhodnocoval poetiku kubismu v řadě svých zátiší. Po návratu do Prahy znovu vstoupil do SVU Mánes a ve dvacátých a třicátých letech se stal jedním z jeho stěžejních představitelů. V malířském, kresebném, grafickém a sochařském díle zhodnocoval objevy kubismu, které aktualizoval novými teoretickými studiemi a rozvíjel v mnoha osobitých modifikacích, kdy syntetický kubistický slovník uvolňoval do organičtějších, mnohdy libidózních forem.

Mistrovsky koncipované dílo lyrické poetiky kubismu.

Nového expresivního výrazu, zdůrazněného tvarovými deformacemi, dosáhla Fillova tvorba od poloviny třicátých let, v souvislosti s reakcí na ohrožení evropské kultury německým nacismem. Do osudového boje s jeho projevy se Filla dostal jako vězeň německých koncentračních táborů v letech 1939–1945. Po přetrpěných útrapách a roční rekonvalescenci se vrátil k malířskému stojanu a s novým přílivem vitality a tvůrčího chtění rozvíjel všechny námětové oblasti, které byl nucen opustit: na jedné straně zátiší – malé skvosty nádherně provedené v barevné hmotě, na straně druhé monumentální obrazy na témata slovenských lidových písní, ale také další figurální práce, v nichž navázal na přerušenou linii velkého cyklu třicátých let.

Doba, kdy vzniká posuzovaný obraz, patřila k mimořádně šťastnému období, jež lze označit za jeden z vrcholů Fillových tvůrčích a životních sil. Roku 1931 bylo malíři čtyřicet devět let, za rok oslavil své kulaté jubileum soubornou výstavou v SVU Mánes v Praze. Téhož roku se zúčastnil významné mezinárodní přehlídky Poesie 1932 (konané tamtéž), na níž se české veřejnosti představili domácí a zahraniční umělci se vztahem k surrealismu. Kamil Novotný se v úvodu katalogu zmínil i o Fillově účasti: „Výstava nepatří jen surrealistům. Účastní se jí také Paul Klee a z našich malířů Emil Filla, tedy padesátníci, ale padesátníci mladistvě nepokojní, které přes rozdíly formální spojuje potřeba lyrického smyslu a obsahu v obraze“.

„Zátiší s hruškami, vínem a pohárem“ je Fillovým dílem nepřehlédnutelných malířských kvalit v žánru, který se stal celoživotní kapitolou autorovy tvorby. Obrazy zátiší prostupují jednotlivá stadia jeho uměleckého vývoje bohatě, soustavně a rovnoměrně. Zkoumaný obraz stylově spadá do té fáze pozdního organického kubismu, která je v uměleckohistorické literatuře označována jako „lyrická“. Na komorní ploše se tu malíři podařilo vyrovnat tendenci ke smyslovému hédonismu a k promyšlené konstrukci obrazového pole.

Malířské pojetí plátna vykazuje Fillův kultivovaný výtvarný instinkt. Je drženo ve velmi poetické barevnosti, kdy základní akord lahvově zelené, černé, vínových a okrových tónů zjemňuje „pastelová“ růžová, šedavá a sněhobílá. Jednotlivé plochy nechávají zaznít haptičnost struktur, drsněných příměsí písku a proškrabávaných obráceným štětcem. Konturující černá a bílá linie nabyla úlohy samostatného rytmizačního prostředku.

Sdílet: