10 |

Okolo bodu – studie (Autour d’un point – étude)

Kód položky: 56780

1911–1919

kvaš, papír na kartonu

v 24 ✕ š 24,5 cm

Signatura: PD Kupka, na rubu 2 x autorské razítko: Kupka, Frank Kupka, ...

Reprodukováno: Jean Cassou, Denise Fédit, Kupka, Gouaches and Pastels, Harry N. Abrams, Publishers, New York, 1964, obr. příl. 29

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D., Aukční provize činí pouze 5%

Vyvolávací cena: 980 000 Kč
Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.

Na principu dynamiky přírodně - kosmických rytmů

Posuzované dílo „Okolo bodu - studie (Autour d’un point - étude)“ je originální, sběratelsky vzácnou, vizuálně uhrančivou, matematicko-kosmicky laděnou prací Františka Kupky, jednoho z nejvýznamnějších představitelů výtvarného umění 20. století, klasika mezinárodní avantgardy a pionýrské osobnosti nefigurativní malby.

V letech 1910–1913 František Kupka souběžně s Wassily Kandinskym a Robertem Delaunaym uskutečnil historický průlom od zobrazující malby k abstrakci. Na Podzimním salónu v Paříži v roce 1912 představil nepředmětné malby „Amorfa - Teplá chromatika“„Amorfa - Dvoubarevná fuga“, z nichž zejména druhá se stala ikonickým dílem počátků abstraktního umění.

Roku 1913 v rozhovoru pro New York Times Kupka vysvětlil, že jej zajímají především morfologické jednotky (tvarové prvky určitého typu), a jejich vzájemné vztahy. Spojení protichůdných elementů, jako jsou pravé a zaoblené úhly v jedné malbě, považuje za destruktivní. Podobné platí o barvách, které musí být všechny buď v durové, nebo v mollové tónině. Paralelně se studiem tvarových forem zkoumal izolované působení barevných a světelných hodnot i vzájemné vazby elementárních tvarů a spektrálních barev.

Posuzované dílo je jednou z Kupkových malířsky nádherných kvašových studií souboru „Okolo bodu“ („Autour d’un point“), rozvinutého ve variační řadě v jedinečný cyklus. Ten jako celek dokládá jednak Kupkovo tvrdošíjné hledačství absolutního tvaru výsledného díla, jednak svědčí o mimořádném významu, který autor tomuto námětu přisuzoval. Finální monumentální obraz, jenž se dnes nachází v Centre Georges Pompidou v Paříži (olej, plátno, 194,5 x 200 cm), autorem datovaný léty 1911-1930, pravděpodobně však malovaný v letech 1925-1930 a přepracovaný kolem roku 1934, je dnes považován za jedno z nejvýznamnějších Kupkových děl.

Do posuzovaného díla vtělil František Kupka svou fascinaci bodem jako pomyslným útvarem matematicko-geometrickým a zároveň základním prvkem našich představ makro i mikrosvěta.  Ve své knize „Tvoření v umění výtvarném“ (vyd. SVU Mánes, Praha, 1923) o výrazových možnostech bodu píše: „Pohlížíme-li na hvězdy rozseté po nočním nebi, opakujeme si velmi často, že vše, co existuje, je snad jenom souborem bodů. Ohromný prostor, jenž - jak líčí astronomie - je zabydlen slunci a družicemi, prstenci, mlhovinami a kometami, to jsou pro naše oči jenom zářivé body. - A zase pozorujeme-li mikroskopem jisté malé body, proměňují se našemu zraku v těla a v článkované mechanismy, jež, jak předpokládáme, jsou složeny z nekonečného množství molekul a atomů. - Nepociťoval-li člověk od nepamětných dob potřebu spojovati čarami hvězdy rozseté v kosmickém prostoru? Kolik bodů, tolik očí, jimiž prostor na nás číhá.“

Zatímco finální obraz má již charakter přísné geometrie, k níž František Kupka na počátku třicátých let dospěl, posuzovaný kvaš „Okolo bodu“ („Autour d’un point“) si uchovává nebývalou výtvarnou svěžest a dynamiku přírodně-kosmických rytmů. 


Další položky