80 |

Stereo-objekt / STI 150/3

Kód položky: 55854

1976

opticko-kinetický objekt

v 150 ✕ š 150 ✕ h 17,5 cm

Signatura: na rubu na autorském štítku Wilding / 1976

na rubu autorský štítek s popisem díla

Vyvolávací cena: 950 000 Kč
Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.

„Umění je vždy spjato s určitým druhem iluze nebo podvodu“. Wildning

Zde dražené dílo s názvem „STI 150/3“ od fenomenálního, opto-kinetického umělce, druhé poloviny 20. století, Ludwiga Wildinga, pochází z velmi výjimečné provenience. V osmdesátých letech jej přímo od umělce získal vlivný německý sběratel a průmyslník Hubertus Schoeller, jenž byl i posledním majitelem díla.

Schoeller vlastnil rozsáhlou sbírku děl skupiny ZERO, dále díla konkrétního umění a op-artu. Téměř celá Schoellera sbírka byla věnována jeho rodnému městu Düeren. Avšak některé práce si sběratel ponechal, mezi nimi právě i „STI 150/3“.

Základním cílem Wildingovy tvorby bylo aktivovat a přehodnotit vnímání pozorovatele.  Neboť věřil, že vizuální iluze jedince, ideálně vede k procesu reflexivního myšlení. Jak sám pronesl: „umění je vždy spjato s určitým druhem iluze nebo podvodu“. Wilding, 2004.

Wildingovy  práce byly zdrojem fascinace rovněž pro psychology a byly uvedeny v řadě knih a článků na téma moiré interferenčních efektů, jaké publikovali například Nicholas J. Wade (1982) a Lothar Spillmann (1993).

Kromě úzkého kontaktu se skupinou GRAV (Group de recherche d’art visuele) a Nouvelle Tendence, byl Wilding rovněž ve spojení s rozvíjející se komunitou představitelů op-artu v New Yorku (1965), například s Bridget Riley. Tato stěžejní setkání vedla umělce k experimentům s různými technikami tisku a tak k vývoji jeho prvních trojrozměrných objektů.

Práce „STI 150/3“  je výjimečná i svým naprosto autentickým a původním stavem. Nebyly na ni provedeny žádné restaurátorské zásahy. Dokonce všechny elastické pásky, které vytváří Wildingův tak charakteristický moiré efekt, jsou zcela původní.

V neposlední řadě pak lze zmínit velikost díla. Neboť se jedná o doposud největší Wildingovu práci, jenž se kdy dostala na aukční trh. 


Další položky

 • 78 | Joël Stein
  Vyvolávací cena: 240 000 Kč
  Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.
 • 79 | Franco Costalonga
  Vyvolávací cena: 60 000 Kč
  Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.
 • 81 | Horacio Garcia Rossi
  Vyvolávací cena: 160 000 Kč
  Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.
 • 82 | Alberto Biasi
  Vyvolávací cena: 360 000 Kč
  Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.
 • 83 | Jan Maarten Voskuil
  Vyvolávací cena: 40 000 Kč
  Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.
 • 84 | Getulio Alviani
  Vyvolávací cena: 180 000 Kč
  Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.
 • 85 | Stano Filko
  Vyvolávací cena: 350 000 Kč
  Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.
 • 86 | Rudolf Fila
  Vyvolávací cena: 60 000 Kč
  Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.
 • 87 | Stano Filko
  Vyvolávací cena: 120 000 Kč
  Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.
 • 88 | Stano Filko
  Vyvolávací cena: 120 000 Kč
  Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.
 • 89 | Viktor Hulík
  Vyvolávací cena: 25 000 Kč
  Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.
 • 90 | Josef Sudek
  Vyvolávací cena: 45 000 Kč
  Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.