Vstup do pařížské tržnice

Kód položky: 63013

1921

barevný lept

v 29 ✕ š 39 cm

Signatura: PD T. F. Šimon, LU monogram TFŠ v tisku, LD autorské razítko TFŠ

rámováno, paspartováno, zaskleno, v soupisu grafického díla č. 344