Vetešník u Notre Dame v Paříži

Kód položky: 63014

1929

barevný lept

v 28 ✕ š 28,5 cm

Signatura: PD T. F. Šimon, UD monogram TFŠ v tisku, LD autorské razítko TFŠ

rámováno, paspartováno, zaskleno, v soupisu grafického díla č. 494