Spící

Kód položky: 62490

lept, zkušební tisk

v 29,5 ✕ š 19,5 cm

Signatura: PD Fr Ronovský

rámováno, paspartováno, zaskleno