Quai des Grands Augustins v Paříži

Kód položky: 63022

1922

barevný lept

v 27 ✕ š 35 cm

Signatura: PD T. F. Šimon, LD monogram TFŠ v tisku, LD autorské razítko TFŠ

rámováno, paspartováno, zaskleno, v soupisu grafického díla č. 370