Pohled k Nízkým Tatrám

Kód položky: 63902

dřevoryt, akvarel, autorský tisk

v 16 ✕ š 24 cm

Signatura: PD Karel Tondl, K. Tondl v tisku

volný list