Pařížští rybáři

Kód položky: 56938

1921

barevný lept

v 29,5 ✕ š 27 cm

Signatura: PD T. F. Šimon, LD autorské razítko, UD monogram TFŠ v tisku

rámováno, paspartováno, zaskleno, v soupisu grafického díla č. 346

Internetová aukce

Nenechte si ujít