Ovocnářský krámek v Paříži

Kód položky: 63017

1928

barevný lept 270/310

v 31,5 ✕ š 37 cm

Signatura: PD T. F. Šimon, UD monogram TFŠ v tisku

rámováno, paspartováno, zaskleno, v soupisu grafického díla č. 482