Terre (Země)

1959

olej, sololit

73 x 113 cm

Signatura slovně: sign. PD Šima 1959

na rubu štítek Musée National d´Art Moderne Paris Stěžejní obraz Josefa Šímy předznamenávající závěrečnou etapu jeho tvorby. František Šmejkal: „Jiný obraz, nalézající své zdůvodnění rovněž teprve v následující Šímově tvorbě, se přímo jmenuje Země (1959). Je to strohá panoramatická vize nízkého horizontu, úzkého pruhu půdy, z níž se zvedá v náznaku vegetace několik vertikál ústících do prázdného prostoru, prozářeného obrovským světelným pětiúhelníkem, produchovnělou abstraktní verzí jeho někdejších krystalů. O závažnosti tohoto motivu pro Šímovu tvorbu svědčí i fakt, že jej malíř ještě v témže roce převedl do velké vitraje.“ (str. 307, Josef Šíma, Odeon 1988). O Šímově poválečném období napsal Fr. Šmejkal: „Otevírá tak druhou, více než dvacet let trvající etapu své tvorby, během níž vytvoří svá vrcholná díla, vyznačující se neobyčejnou duchovní hloubkou a zcela mimořádnou malířskou kulturou.“ (str. 246, Josef Šíma, Odeon 1988). Publikováno: - František Šmejkal: Josef Šíma, Odeon 1988, č. 335, str. 308 - František Šmejkal: Sima, Cercle a´Art 1992, č. 334, str. 316 - Joseph Sima, Musée National d´Art Moderne 1968, č. 84, str. 82 - Národní galerie v Praze, Josef Šíma, obrazy a kresby, Praha, Brno, Bratislava 1968, č. 115 Vystaveno: - Museum moderního umění v Paříži 1968 - Národní galerie v Praze 1968

Aukce 30

1. 10. 2006

Vyvolávací cena: 1 900 000 Kč
Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.

Chcete ocenit nebo prodat dílo tohoto autora?