Obraz IX.

1971

kombinovaná technika, asambláž, koláž, vrypy, tužka, deska

v 120 ✕ š 90 cm

Signatura slovně: na rubu Jiří Valenta 1971

Reprodukováno: monografie Jiří Valenta Antropometrické meditace, Galerie Brno, 2009, str. 37

na rubu název díla autorem

Mimořádná aukce „českého a zahraničního moderního umění“

21. 6. 2020

Vyvolávací cena: 480 000 Kč
Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.

Tvorbu Jiřího Valenty lze rozdělit do tří základních poloh. První polohu zaujímají díla informelní, jimž se Valenta věnuje převážně od šedesátých let, v okruhu svých kolegů a přátel (Janem Koblasou, Alešem Veselým, Mikulášem Medkem, Vladimírem Boudníkem ad.). Informelní tvorba pak vrcholí ve dvou legendárních, neoficiálních výstavách Konfrontace I. a II.

Druhou polohou tvorby Jiřího Valenty je tvorba nastupující na konci šedesátých a počátku sedmdesátých let. První náznak opuštění informálních struktur se u Valenty objeví na konci roku 1967, kdy se podílí na rekonstrukci kaple v obci Stáj u Jihlavy. Valenta tehdy začne věnovat velkou pozornost bílé barvě a jednoduché tvarové symbolice. Rovněž se pozorně zaměří na meditativní účinek světla a obecně jeho roli v díle. V důsledku politických událostí, zůstal projekt katolické kaple nerealizován a Valenta emigruje do Německa. Roku 1970 zde učí pasířského řemeslu. Nadace Emila Nolde mu o rok později (1971) uděluje prestižní stipendium, díky němuž Valenta vytvoří početné množství velmi střízlivých, čistých, převážně bílých, obrazů. Díky pasířské zkušenosti, začne do svých děl zapojovat i pláty nerezového či měděného plechu. Právě v roce 1971, z období vzniku i zde draženého díla, Valenta ztvárňuje lidskou přítomnost v obraze, prostřednictvím obrysu bosých nohou. Chodidla jsou zasazena do škály bílých odstínů, obklopena siločárami „kosmického řádu“. Vyšší dimenze je zastoupena sytými barvami nebo již zmíněnými plechovými pláty.  

Třetí polohou, kterou se i tvorba Jiřího Valenty uzavírá, je fotografie. 

Je třeba říci, že ať se jedná o práce informelní; nebo materiálově a barevně čisté; či o fotografie, zůstává dílo Jiřího Valenty, ve všech polohách nesmírně silné. Autor čerpá z kosmologie a spirituality Františka Kupky, stejně tak i mistrů českého středověku. Duchovnost je tak v díle Jiřího Valenty naprosto nepopiratelná.  


Související kategorie

Chcete ocenit nebo prodat dílo tohoto autora?