Le miniere di re Salomone (Důl krále Šalamouna)

1961

komb. technika, plátno, průhledná černá rouška

156 x 223 cm

Signatura slovně: sign. na rubu Angeli

stěžejní dílo autora, publikováno v katalogu Franco Angeli – Livia Colliny, str. 13. Franco Angeli narozený v Římě v chudé rodině se socialistickou antifašistickou tradicí. Od šedesátých let člen římského společenství italských popartistů. V těchto letech se stává blízkým přítelem Maria Schifana, později i Renata Gattusa. V roce 1964 participuje na Biennale di Venezia presentován Calvesim. Do tohoto období spadá i vznik stěžejního díla Franca Angeliho „Šalamounův důl“. Název obrazu s tématikou svastiky vychází ze stejnojmenného filmu, na rozdíl od dobrodružného žánru je obsah obrazu navýsost závažný, ačkoliv pocit napětí i prvek akce je zde rovněž přítomen. Svastika namalovaná hutnou lesklou barvou v šedočerném tónu je komponována centrálně. V protikladu s diagonálním použitím symbolu v nedávné minulosti, ramena hákového kříže pravoúhle odpočívají vyplňujíce střed plochy od spodního okraje k hornímu. Po stranách jsou namalovány pavučinové formace, snad personifikace figur. Dalším výrazovým akcentem jsou temné tóny červeného kraplaku a kolážované útržky novin reagující na pravicové i levicové extrémistické útoky tehdejší doby. Ovšem tyto svébytné detaily se odkrývají až po podrobnějším prozkoumání, neboť přes celé plátno je přetažena jemná nylonová černá síť. Různý úhel dopadu světla a postavení diváka pak pozměňuje podobu díla a vnáší do obrazu novou optickou kvalitu. Tak jsme vystaveni hlubinám temné minulosti i tajemství, které skývá a zároveň proniká do našich dnů. Tento obraz předjímá pozdější řadu Angeliho děl pracujících s výsostnou mocí černých tónů, jako jsou „Nocturno“ a „Turbulence“.

Aukce 30

1. 10. 2006

Vyvolávací cena: 580 000 Kč
Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.

Chcete ocenit nebo prodat dílo tohoto autora?